Aktuellt / Finland första flytande LNG-terminal placeras i Fortums hamn i Ingå

Finland första flytande LNG-terminal placeras i Fortums hamn i Ingå

Gasgrid Finland och Fortum har undertecknat ett intentionsavtal om att Finlands första flytande LNG-terminalfartyg Exemplar placeras i Fortums hamn i Ingå. Ingå, som ligger på den finska sydkusten, har en optimal djuphamn i närheten av gasledningarna som i huvudsak förser industriella slutanvändare i Finland och Baltikum med gas. Den här utvecklingen stöder länderna att göra sig oberoende av rysk gas.

Gasgrid Finland hyr det flytande LNG-terminalfartyget av Excelerate Energy Inc. under en period på tio år. Målsättningen är att ha terminalen klar för ibruktagning redan nästa vinter. Fartygets kapacitet är tillräckligt för att tillgodose naturgasbehovet i såväl Finland och Estland. Gasleveranserna från Ryssland till Finland upphörde i maj.

“Jag vill tacka Fortum, Gasgrid Finland och deras samarbetspartners för att ha vidtagit snabba åtgärder. Det är viktigt för vår ekonomi att den flytande LNG-terminalen tryggar gasförsörjningen för vår industri. Nästa steg är att säkerställa att terminalen är klar för drift inom utsatt tidtabell,” konstaterar Finlands näringsminister Mika Lintilä.

”Fartygsprojektet är väldigt viktigt för att garantera försörjningstryggheten av naturgas i Finland och Baltikum, vilket även är orsaken till att det brådskar. Det gläder mig att beslutet om placeringen av terminalen kunde fattas i snabb takt. Ingå utgör ett utmärkt läge för fartyget, eftersom hela Östersjöregionen omfattas av behovet av terminalen”, säger Olli Sipilä, VD för Gasgrid Finland.

”På Fortum är vi mycket glada över möjligheten att kunna stöda energisäkerheten, industrin och den nationella ekonomin i dessa utmanande tider. Vår hamn i Ingå har ett optimalt läge för vår lands första flytande LNG-terminal. Hamnen ligger intill vårt avvecklade kolkraftverk och har en infrastruktur som är så gott som färdig för att tas i bruk. Vår framtida plan är att fortsatt utveckla området för industriell verksamhet och därmed bidra till att minska koldioxidutsläppen i samhället” konstaterar Fortums VD Markus Rauramo.

Fortums hamn i Ingå har en djup farled ända till hamnen samt en färdig kaj och är belägen nära Balticconnectors gasledning mellan Finland och Estland. Hamnen är dessutom tillgänglig på kort varsel och nödvändiga miljökonsekvensanalyser har genomförts under åren 2014 och 2015.

Gasgrid Finland och det estniska transmissionsföretaget, Elering, fortsätter att utveckla en möjlig terminal i Estland i enlighet med de ursprungliga planerna. Målsättningen är att minimera möjliga risker relaterade till projektet och öka sannolikheten för att åtminstone en av terminalerna är redo för ibruktagning nästa vinter.

 

Fakta om det flytande LNG-terminalfartyget Exemplar

  • Det flytande LNG-terminalfartyget är (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU) är 291 m långt och 43 m brett. Det har en volym på cirka 151 000 kubikmeter och motsvarar cirka 68 000 ton LNG eller flytande naturgas när den är fullt lastad. Denna mängd innebär cirka 1 050 GWh energi.
  • FSRU Exemplars förångningskapacitet 140 GWh/dag och mer än 40 TWh/år.
  • FSRU Exemplars förångningskapacitet överskrider Finlands årliga behov av naturgas, som historiskt uppgår till ca 25 TWh/år.
  • FSRU Exemplars betydande kapacitet tillgodoser gasmarknaden i hela Östersjöområdet via Balticconnectors gasledning.

 

Fakta om Fortums djuphamn och industriområde i Ingå

  • Hamnen ligger i Ingå vid Fortums industriområde i Joddböle, ca 60 km väster om Helsingfors.
  • Fortum äger hamnen som drivs av Inkoo Shipping Oy. Hamnen hanterar torra bulkvaror, såsom fasta bränslen från kraftverk.
  • Hamnen är en djuphamn, vilket innebär att den rymmer den flytande LNG-terminalen ”Exemplar”.
  • Hamnen ligger väl till, endast ca 1,5 km från Balticconnectors naturgasledning som förbinder de finländska o baltiska ländernas gasmarknader.
  • Fortum drev fram till stängningen år 2016 Nordens största kolkraftverk i Ingå. Då anläggningen avvecklades år 2020 återvanns över 90 % av materialet.
  • Området har ett idealt läge intill djuphamnen och högspänningsnät för utsläppssnål och energiintensiv industri. Fortum kartlägger olika alternativ för framtida användning av området.

Gasgrid Finland och Fortum håller ett informationsmöte om LNG-terminalfartyget tisdagen den 14 juni kl. 18.00 på Wilhemsdahls hus i Ingå (Ola Westman Allé 1). Alla invånare och stugägare i Ingå är välkomna till mötet.

 

Ytterligare information:
Olli Sipilä, CEO, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Esa Hallivuori, Head of Gas Market Unit, Gasgrid Finland Oy, +358 40 581 5027, esa.hallivuori@gasgrid.fi

Fortum News Desk: newsdesk@fortum.com, tel. +358 40 198 2843

 

Gasgrid Finland Oy är ett statsbolag som verkar som systemansvarig för överföringssystemet i Finland. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem. Läs mer: www.gasgrid.fi/

Fortum och Uniper bildar en europeisk energikoncern som syftar till att möjliggöra övergången till en koldioxidneutral framtid. Med en kraftproduktionskapacitet på cirka 50 gigawatt, omfattande gasimport- och lagringsverksamhet och internationell handel är vi en pålitlig energipartner för våra kunder i Europa och resten av världen. Vi är redan den tredje största producenten av fossilfri el i Europa och vår tillväxt är också inriktad på ren el, koldioxidsnål energi och att bygga upp framtidens vätgasekonomi. Vi utvecklar också lösningar för att hjälpa företag och städer att minska sitt miljöavtryck. Med 20 000 anställda och verksamhet i 40 länder har vi expertisen, resurserna och närvaron för att påskynda energirevolutionen mot en renare värld. fortum.fi; uniper.energy

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern