Aktuellt / Gasgrid Finland börjar utveckla det nationella vätgasnätet – möjliggör nya investeringar och arbetstillfällen samt stöder Finlands energitrygghet och självförsörjning

Gasgrid Finland börjar utveckla det nationella vätgasnätet – möjliggör nya investeringar och arbetstillfällen samt stöder Finlands energitrygghet och självförsörjning

Gasgrid börjar med en snabbare tidtabell utveckla Finlands nationella vätgasnät och den infrastruktur som möjliggör en regional vätgasmarknad för att stödja utvecklingen av vätgasekonomin i Finland.

På grund av den senaste tidens förändringar i omvärlden, det skärpta energi- och säkerhetspolitiska läget samt målen i EU:s plan REPower EU för förbättrad självförsörjning i fråga om energi i Europa är det nödvändigt att utveckla ny nationell och gränsöverskridande energiinfrastruktur allt snabbare. Dessutom kan Finlands ytterst betydande resurser av förnybar energi möjliggöra i Finland uppkomsten och utvecklingen av nya industrisektorer som baserar sig på konkurrenskraftig el i europeisk skala och samtidigt skapa ny export- och produktionspotential.

I och med EU:s plan REPower-EU har målen för ökning av andelen förnybar energi och för vätgas ökat betydligt jämfört med tidigare EU-mål, och tidsspannet i utvecklingen har skärpts så att den motsvarar den förändrade situationen. RepowerEU-beslutet kommer att öka förutsättningarna för en vätgasekonomi på ett snabbt schema. Det är av största vikt att energiinfrastrukturen utvecklas snabbare än tidigare för att möjliggöra en förändring och för att uppnå målen. Därför har finska staten beslutat ge Gasgrid i uppdrag att främja utvecklingen av det nationella vätgasnätet, det internationella infrastruktursamarbetet och vätgasmarknaden i Östersjöområdet så snabbt som möjligt.

”Gasgrid Finlands vätebolag är en utmärkt fortsättning på regeringens målmedvetna energipolitik. Med hjälp av lösningar som grundar sig på väte kan vi minska utsläpp och sänka energipriset. Samtidigt förbättras vår självförsörjningsgrad i fråga om energi. Det betyder att Finland ligger i framkant inom vätebaserad ekonomi”, säger finansminister Annika Saarikko som ansvarar för ägarstyrningen av Gasgrid Finland.

”Regeringen kommer att främja investeringar för överföring och distribution av väte ännu under denna valperiod. De centrala riktlinjerna för vätebaserad ekonomi ingår i klimat- och energistrategin, som lämnas till riksdagen nästa vecka. Det politiska linjeval som regeringens finanspolitiska ministerutskott (TALPO) nu har gjort är ett smakprov på delarna som gäller väte i strategin”, säger näringsminister Mika Lintilä.

”Finland har utmärkta vindkraftsresurser, ett mycket konkurrenskraftigt elpris och en stabil samhällsstruktur. Utvecklade energinät möjliggör Finlands konkurrenskraft på den globala marknaden när det gäller uppkomsten av värdekedjor, investeringar och arbetsplatser inom vätgasekonomin. Finlands pionjärskap och kompetens när det gäller att utveckla och genomföra förnybar energi och hållbara tekniska lösningar är också en betydande fördel i den internationella konkurrensen. Finland har alla möjligheter att utvecklas till ett ledande land inom vätgasekonomin, men vi måste också kunna framföra detta internationellt”, säger Gasgrids verkställande direktör Olli Sipilä.

I och med utvecklingsansvaret kan Gasgrid påskynda det utvecklingsarbete som redan inletts och redan pågående projekt, såsom Nordic Hydrogen Route – Bothnian Bay. Projektet är ett infrastrukturprojekt som överskrider Finlands och Sveriges gränser och som syftar till att bygga ett vätgasrörsystem i Bottenviken. För att främja utvecklingen av vätgasekonomin har Gasgrid dessutom inlett ett demonstrationsprojekt för överföring av vätgas i syfte att utnyttja vätgas som produceras som en biprodukt vid Kemiras stålfabrik i Ovako. Genom projektet skapas ny kompetens och nya förutsättningar för att betjäna utvecklingen av vätgasekonomin i större utsträckning.

Mer information:
Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Sara Kärki, enhetschef, strategisk analys & FDI, +358 40 158 1722, sara.karki@gasgrid.fi

 

Gasgrid Finland Oy är ett statsbolag som verkar som systemansvarig för överföringssystemet i Finland. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem. Läs mer: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern