Aktuellt / Eventuella bullerstörningar i hamnområdet i Joddböle till följd av byggandet av hamnkonstruktioner och naturgasledningar för LNG-terminalfartyget

Eventuella bullerstörningar i hamnområdet i Joddböle till följd av byggandet av hamnkonstruktioner och naturgasledningar för LNG-terminalfartyget

På kajplats 2 i Fortums djupvattenhamn samt på områdena för den gasledning som ska byggas från kajen till naturgaskompressorstationen utförs byggnadsarbeten som orsakar buller. Den intensivaste och tidtabellsmässigt mest kritiska byggfasen och de arbeten som orsakar buller infaller i september–december 2022.

Byggnadsarbetena hänför sig till byggandet av hamnkonstruktioner och en naturgasledning för den flytande LNG-terminalen (FSRU). De byggfaser som medför eventuella bullerolägenheter, såsom borrpålning på hamnområdet, borrning, brytning och sprängning, inleds tidigast måndag 15.8.2022. Markbyggnadsarbeten på rörlinjen, som går från LNG-terminalen till kompressorstationen i Ingå, har redan inletts.

Utgångspunkten är att byggnadsarbetena inte medför mer buller än normal schaktning. Den mest högljudda arbetsfasen hänför sig till pålningsarbeten, av vilka största delen utförs inom hamnområdet.

”Augusti är ännu en utmärkt stugmånad och det finns många sommargäster i Ingå ännu i slutet av månaden. För att minimera bullret inleder vi veckoslutsarbetena först i september, när den huvudsakliga stugsäsongen börjar vara över, säger Esa Hallivuori, projektchef för Gasgrid Finlands byggprojekt.

För att minimera den olägenhet som bullret eventuellt orsakar invånarna, iakttar vi exakta arbetstider vid utförandet av arbetena. Under de två månader som borrpålningen pågår följer vi bullernivån med bullermätare.

Byggnadsarbeten som orsakar måttligt buller kan utföras från måndag till söndag kl. 7–22, med undantag för de arbetsfaser som genomförs under följande tidsintervaller:

  • brytning må–fr kl. 8–18
  • borrpålning må–fr kl. 7–19
  • borrpålning må–sö kl. 7–21 (veckorna 34–44)

Avsikten är att arbetsfaser som orsakar avvikande bullerolägenheter ska förläggas till vardagar mellan kl. 7 och 18. Sprängningarna utförs vardagar kl. 8–16. Under helgdagar och dag före dem utförs inte alls arbeten som orsakar avvikande bullerolägenheter eller vibrationer.

Om ni önskar få information om hur byggprojektet framskrider och om de byggnadsfaser som orsakar buller, meddela detta per e-post till adressen info@gasgrid.fi. Aktuella pressmeddelanden och mer detaljerad information om hur projektet framskrider finns här.

Vi ordnar i Wilhelmsdahls hus i Ingå torsdag 18.8.2022 kl. 18 (Ola Westmans allé 1) ett invånarmöte om hur LNG-terminalprojektet framskrider. Alla kommuninvånare och sommargäster i Ingå är välkomna till evenemanget.

Kontaktpersoner gällande bullereffekter vid byggandet på byggplatsen:

Projektchef för hamnbyggandet: Matti Utriainen 044 906 7766 matti.utriainen@ramboll.com
Byggplatschef för byggarbetet med naturgasledningen: Janne Volanen, +358 50 458 6897, janne.volanen@neste.com
Entreprenaden för hamnbyggandet: Markku Sollo, +35840 078 4443, markku.sollo@boskalis.com
Entreprenaden för naturgasröret: Juha Hakulinen, +35840 074 3305, juha.hakulinen@empekkinen.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern