Aktuellt / Läget för det finländska gassystemet är normalt

Läget för det finländska gassystemet är normalt

Måndagen den 26 september upptäcktes läckage i Nord Stream 1 och 2 i närheten av Sverige och Danmark, och händelsen misstänks vara uppsåtlig skadegörelse. Situationen har väckt förståelig oro och uppmärksamhet också i Finland, där Nord Stream-rören jämförs med förbindelseledningen Balticconnector på Östersjöns botten mellan Finland och Estland.

Det finländska gassystemet befinner sig för närvarande i en normal situation, och det finns inget avvikande i gasnätets tekniska funktion. Överföringssystemets funktion övervakas kontinuerligt på Gasgrid Finland, och därför fås kontinuerlig information om gasöverföringen i realtid. Om avvikelser uppträder av vilken orsak som helst, observeras eventuella störningar omedelbart. Övervakningen gäller underjordiska stamnät för gas, Balticconnector under havet mellan Finland och Estland samt annan rörinfrastruktur, såsom ventilstationer. Den tekniska funktionen hos förbindelseledningen Balticconnector övervakas i realtid i Gasgrid i samarbete med innehavaren av överföringsnätet för gas i Estland. Bland annat med hjälp av dessa åtgärder upprätthålls leveranssäkerheten för gas och en störningsfri överföring av gas, och samtidigt upprätthålls också samhällets funktion.

Ministerarbetsgruppen för beredskap utfärdade den 29 september ett föreläggande för alla förvaltningsområden och en allvarlig vädjan till finländska kommuner att säkerställa säkerhetsåtgärderna för kritisk nödvändig infrastruktur. Även Gasgrid Finland har effektiviserat beredskapen och säkerhetsåtgärderna, och det finns färdiga beredskapsplaner som ska följas och enligt vilka åtgärder ska vidtas vid behov för olika scenarier. Bolaget är berett att reagera mycket snabbt om avvikelser inträffar eller upptäcks i överföringssystemet. Detaljer som hänför sig till säkerheten meddelas dock inte i offentligheten.

I Finland har man satsat på försörjningsberedskapen i fråga om energi och det förebyggande arbetet för att förebygga leveransstörningar som hänför sig till energikällor, såsom naturgas, har varit framgångsrikt redan länge. Dessutom får den finländska marknaden nya försörjningskällor i slutet av året från LNG-terminalen i Fredrikshamn och från det flytande LNG-terminalfartyget i Ingå, som båda för egen del förbättrar Finlands energitrygghet.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern