Aktuellt / Välkommen att delta i utvecklingen av Gasgrids ansvarsarbete

Välkommen att delta i utvecklingen av Gasgrids ansvarsarbete

Ansvarsfull verksamhet är en viktig del av Gasgrids affärsverksamhet och dess ledning. Ansvarsarbetet styrs av vår ansvarsprogram som uppdateras och upprätthålls regelbundet. I ansvarsprogrammet beaktas de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser som vår verksamhet medför. Bakgrunden till det gällande ansvarsprogrammet är en väsentlighetsanalys som genomfördes tillsammans med centrala intressentgrupper och som senast genomfördes i oktober 2020.

Aktiv uppföljning av omvärlden är ett centralt verktyg för att identifiera förändringstrender och nya teman. Vi håller på att uppdatera vår väsentlighetsanalys under slutet av 2022.

Vi bjuder in Dig att delta i vår enkät till intressentgrupper. Utifrån enkäten utarbetar vi en uppdaterad väsentlighetsanalys. Målet är att höra de viktigaste intressentgruppernas synpunkter på vår verksamhet för att utveckla ansvarsarbetet.

Enkäten till intressentgrupper genomförs med hjälp av enkätverktyget Lyyti. Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. Svarstiden är till 28.10.2022. Bifogat finns en länk till enkäten: https://www.lyyti.fi/questions/8bbe4fe0f4

Tack för din värdefulla åsikt!

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern