Aktuellt / Vätgasutvecklingen i Karleby-området accelererar – Gasgrid och Flexens inleder en utredning om utvecklingen av vätgasnätet i Karleby och bjuder in aktörer i området till utredningsarbetet

Vätgasutvecklingen i Karleby-området accelererar – Gasgrid och Flexens inleder en utredning om utvecklingen av vätgasnätet i Karleby och bjuder in aktörer i området till utredningsarbetet

Projektutvecklingsbolaget Flexens Ab planerar att bygga den till kapaciteten största vätgasproduktionsanläggningen i Finland. Gasgrid och Flexens inleder arbetet med att utveckla vätgasnätet i regionen och inbjuder intressentgrupper och industriella aktörer i regionen att delta i arbetet. Utvecklingen av vätgasnätet i regionen har också ett konkret samband med utvecklingen av det nationella vätgasnätet och projektet Nordic Hydrogen Route Bothnian Bay (NHR), som är ett gemensamt projekt för utveckling av infrastrukturen för vätgasöverföring mellan Gasgrid och svenska Nordion Energi.

Projektet NHR Bothnian Bay syftar till att utveckla ett 1 000 km långt vätgasöverföringsnät för Bottniska viken och Bottenviken samt en öppen vätgasmarknad fram till 2030. Gasgrid och Flexens har för avsikt att tillsammans med andra aktörer i regionen utreda hur vätgasindustrin i området i framtiden kan ansluta sig till det nationella och regionala vätgasnätet.

”Vätgasproduktionsanläggningen som planerats att uppföras i Karleby är det största i Finland och är ett viktigt och konkret steg mot en utveckling av vätgasekonomin och mot en utveckling av en allt mer övergripande infrastruktur för vätgasöverföring. Vätgasproduktionsanläggningen och NHR-projektet kan tillsammans påskynda den gröna industrialiseringen och utvecklingen av vätgasekonomin också i större utsträckning än Karleby ekonomiska region”, säger Olli Sipilä, verkställande direktör för Gasgrid Finland.

Den vätgas som produceras vid den planerade produktionsanläggningen i Karleby kan framöver transporteras och lagras i området i ett vätgasöverföringsnät som är under utveckling och som Gasgrid har en central roll i byggandet av. ”Därigenom skapas förutsättningar för en mer omfattande handel med vätgas samt utveckling av vätgasinfrastruktur och en vätgasmarknad. Pionjärprojekt som produktionsanläggningen i Karleby främjar också den fortsatta utvecklingen av infrastrukturen för vätgasöverföring”, säger Sipilä.

Som huvudprodukt för anläggningen i Karleby har man planerat grön vätgas och ammoniak. Anläggningen svarar också för egen del på hela Europas energibehov och stärker självförsörjningsgraden inom produktionen av gödselmedel.

”Det projekt som Flexens planerar siktar på vätgasprodukter med högt förädlingsvärde och visar hur regionens utmärkta resurser för förnybar energi och regionens framåtblickande industri konkret kan påskynda utvecklingen av den finländska vätgasekonomin. Vätgasnätet kan å sin sida främja investeringsförutsättningarna i regionen”, säger Sara Kärki, enhetschef hos Gasgrid. ”Vi tror att vätgasproduktionen öppnar betydande möjligheter för exportfrämjandet och lockar nya investeringar till Finland.”

”Marknadsutsikterna för grön vätgas och ammoniak är utmärkta. Det har uppskattats att BotH2nia, vätgasviken i norr som byggs i Bottniska viken och Bottenviken, kan tillgodose en betydande mängd av hela Europas energibehov i form av vätgas. Också av den inhemska produktionskapacitet på 1 000 megawatt som uppställts som mål i Finlands klimat- och energistrategi skulle anläggningen på 300 megawatt i Karleby redan fylla en tredjedel ”, säger Berndt Schalin, verkställande direktör för Flexens Ab.

Gasgrid och Flexens har för avsikt att tillsammans med andra aktörer i Karleby-regionen genomföra en utredning om behoven av att utveckla den lokala och därigenom också regionala och nationella infrastrukturen för vätgas. ”Vi bjuder tillsammans med Flexens in aktörer från Karleby-regionen som är intresserade av vätgasekonomin att delta i utredningsarbetet”, säger Kärki.

Mer information:
Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Sara Kärki, enhetschef, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 158 1722, sara.karki@gasgrid.fi

Läs mer:
Mer information på Flexens hemsida: https://flexens.com/news/

Flexens Oy Ab är en projektutvecklare och investerare som implementerar den kritiska teknik som behövs för att samhällen ska kunna drivas på enbart förnybara energikällor. Flexens grundades år 2018 för att dra nytta av de kunskaper och förmågor som skapats i och med byggandet av den världsledande RES testbädden och demoplattformen, Smart Energy Åland, och därmed för att möta den snabbt växande efterfrågan på förnybara energisystem.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern