Aktuellt / En viktig milstolpe har nåtts när det gäller att transformera den europeiska energimarknaden – Operatörer för gasöverföringssystem och ledande utvecklare inom förnybar energi, undersöker möjligheten att utveckla en vätgasinfrastruktur offshore och en marknad i östersjöområdet

En viktig milstolpe har nåtts när det gäller att transformera den europeiska energimarknaden – Operatörer för gasöverföringssystem och ledande utvecklare inom förnybar energi, undersöker möjligheten att utveckla en vätgasinfrastruktur offshore och en marknad i östersjöområdet

De ledande infrastruktur – och industriföretagen Gasgrid Finland, Nordion Energi, OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners, tar konkreta steg för att förverkliga den European Hydrogen Backbone visionen som har utvecklats av 31 gasinfrastrukturföretag i Östersjöområdet. Företagen har samtyckt till att undersöka möjligheten att utveckla en ny storskalig vätgasinfrastruktur med rörledningar offshore vilken sammankopplar Finland, Sverige och Centraleuropa år 2030 genom att tillhandahålla ren och hållbar vätgas för Europa.

Det finns en betydande potential för produktion och bruk av vätgas i de länder som omgärdar Östersjön samt för utveckling av vind- och vätgasproduktion offshore. Östersjöområdet har utmärkta förhållanden att kunna producera vindenergi vid kusten och offshore. Med investeringar i infrastrukturen, förnybar energi och vätgasproduktion, kan upp till 55 % av ren vätgas, vilket är målet i REPowerEU-planen, produceras i området och samtidigt stödja innovativa avkarboniseringsprojekt inom varje land samt hjälpa EU att uppfylla dess övervägande mål.

Som ett svar på ryska angrepp inom energiområdet, undertecknade premiärministrarna i åtta stater som omgärdar Östersjön Marienborg-deklarationen i augusti 2022. Deklarationen består av ett politiskt åtagande på hög nivå för att utforska gemensamma gränsöverskridande projekt om förnybar energi samt för att identifiera infrastrukturbehov. Därmed har de fastställt sammantagna ambitioner för vindenergi offshore i Östersjöområdet med minst 19.6 GW år 2030. Marienborg-deklarationen tillkännager en enorm potential för vindenergi offshore i Östersjöområdet med upp till 93 GW.

European Hydrogen Backbone-initiativet (EHB), ämnar påskynda Europas avkarbonisering genom att definiera vätgasinfrastrukturens kritiska roll, baserat på existerande och nya rörledningar och genom att möjliggöra utvecklingen av en konkurrenskraftig, likvid, europatäckande och förnybar och koldioxidsnål vätgasmarknad. Utvecklingen av en vätgasinfrastruktur kommer att bli förutsättningen för att kunna skapa en förnybar vätgasmarknad och marknadsintegrering. Därför har de finska och svenska operatörerna för gasöverföring (TSOs), Gasgrid Finland och Nordion Energi tillsammans med branschföretagen OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners, startat projekt Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC).

BHC är ett rörledningsprojekt offshore där man kommer att sammansluta Finland och Sverige samt finska Åland och Tyskland år 2030. Offshoreprojektet kanske även inkluderar andra energiöar i området, såsom Gotland och Bornholm i Sverige och Danmark.

Målet med Baltic Sea Hydrogen Collector, är att tillvarata den betydande vindpotentialen i   Bottenviken och Östersjöområdet och skapa en expanderande vätgasmarknad för både  tillgång och efterfrågan.

BHC spelar en betydande roll i att skapa en effektiv, anpassad och integrerad vätgasmarknad i Europa. Det erbjuder lösningar för insamling, lagring och transport av miljövänlig H2, vilket skapar en marknadsintegrering och en lösning för att upprätthålla balansen i energisystemet. Det gör vindenergin offshore till en säker och flexibel energikälla, vilket ökar systemrobustheten, energioberoendet och tryggar energiförsörjningen. Det stödjer även avkarbonisering av sektorer som är svåra att minska samt miljövänlig industrialisering inom den nordiska och baltiska regionen samt i Centraleuropa.

Genom att skapa en garanterad väg från produktion till användning, kan Baltic Sea Hydrogen Collector betrygga producenter av miljövänlig H2 och dess användare att investera i nya värdekedjor för vätgas och att delta i utbudet av den ökande efterfrågan av miljövänlig H2 i Europa.

Bakgrundsinformation och medieförfrågningar

Gasgrid Finland Oy är ett finsktägt företag och en operatör av överföringssystem med systemansvar. Vi erbjuder våra kunder en säker och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar aktivt vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett kundvänligt sätt för att främja det framtida koldioxidneutrala energisystemet. Läs mer på: www.gasgrid.fi/

Medieförfrågningar: Sara Kärki, Gasgrid Finland, Head of Strategic analysis & RDI, sara.karki@gasgrid.fi, +358401581722

Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och drivs av ett tydligt syfte; att vara med och driva omställningen mot 100% grön energi. Nordion Energi är TSO (Transmission System Operator) för det svenska stamnätet för gas och äger och driver även landets största distributionsnät för gas liksom elnätsverksamhet. Nordion Energi ser till att våra kunder såsom industrier, kommuner, kraftvärmeverk, hushåll, tankställen och restauranger alltid får sin energi på ett hållbart och säkert sätt. Läs mer: www.nordionenergi.se

Medieförfrågningar: Saila Horttanainen, kommunikationschef, Nordion Energi AB, saila.horttanainen@nordionenergi.se, tel. +4670622706

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 350 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Medieförfrågningar: OX2 AB, Edvard Lind, OX2 Communication, press@ox2.com, +46(0)727271117

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) grundades 2012 och är i dag världens största dedicerade fondförvaltare inom investeringar av miljövänlig förnybar energi samt är en global ledare inom vindenergi offshore. Fonderna som förvaltas av CIP fokuserar på investeringar inom vind- och solenergi, biomassa och energi från avfall, överföring och distribution, reservkapacitet och lagring, samt Power-to-X offshore och vid kusten.

CIP förvaltar tio fonder och har fram till i dag samlat in cirka 19 miljarder euro för investeringar inom energi och associerad infrastruktur från mer än 135 internationella och institutionella investerare. CIP ämnar fortsätta att utöka sin roll i den globala energiövergången och strävar efter att förvalta 100 miljarder euro i investeringar för miljövänlig energi år 2030. CIP har cirka 300 anställda och kontor i Köpenhamn, London, Hamburg, Utrecht, New York, Tokyo, Singapore, Seoul och Melbourne. För mer information, besök www.cip.dk

Medieförfrågningar: Oliver Routhe Skov, Vice President, Head of Media Relations and Project Communications, orsk@cisk.dk, +4530541227

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern