Aktuellt / Från vision till handling – Sex parter undertecknade ett samarbetsavtal för att utveckla the Nordic-Baltic Hydrogen Corridor

Från vision till handling – Sex parter undertecknade ett samarbetsavtal för att utveckla the Nordic-Baltic Hydrogen Corridor

EU-medlemsstaterna genomgår för närvarande dynamiska förändringar för den europeiska ekonomin vilket relaterar till energitransformering and avkarbonisering. Vätgas förväntas bli ett av nyckelbränslena i EU:s energitransformering. Operatörerna för gasöverföringssystemen (TSOs) samarbetar för att ta European Hydrogen Backbone-projektet (EHB) från vision till handling. Den 14 december 2022, undertecknade parterna från sex EU-länder ett samarbetsavtal för det gränsöverträdande projektet The Nordic-Baltic Hydrogen Corridor.

De europeiska operatörerna Gasgrid Finland (Finland), Elering (Estland), Conexus Baltic Grid (Lettland), Amber Grid (Litauen), GAZ-SYSTEM (Polen) och ONTRAS (Tyskland) har undertecknat ett samarbetsavtal för att utveckla en vätgasinfrastruktur från Finland och som går genom Estland, Lettland, Litauen och Polen till Tyskland för att möta REPowerEU:s mål 2030. Operatörerna har initierat ett projekt som heter The Nordic-Baltic Hydrogen Corridor, som kommer att stärka regionens energiförsörjning, reducera dess beroende av importerade fossila energikällor och spela en viktig roll i att dekarbonisera samhällen och energi-intensiva industrier inom korridoren. Det har även en betydande potential att bidra till EU:s minskning av växthusgasutsläpp genom att ersätta fossilbaserad produktion och förbrukning av fossilbränsle inom industri, transport, elektricitet och uppvärmning, baserade på förnybart bränsle, t.ex. grön väte.

The Nordic-Baltic Hydrogen Corridor stödjer diversifiering av energiförsörjningen och påskyndandet av förnybar energi för att uppnå EU-målet av 10 miljoner ton förnybar vätgas år 2030. Korridoren kan transportera miljövänlig vätgas som producerats i Östersjöområdet till förbrukningsplatser och industriella kluster jäms hela korridoren, samt till Centraleuropa.

Utöver det, när vätgasinfrastrukturen utvecklas vidare runt Östersjön, kan en gedigen marknadsregion för H2 skapas, vilket ger åtkomst till utmärkta och konkurrenskraftiga förnybara energiresurser.

Projektet stödjer helhjärtat Europas enorma energiomställning och REPowerEU:s plan. Utöver det kommer The Nordic-Baltic Hydrogen Corridor stödja flertalet regionala samt EU-klimatmål, såsom EU Green Deal, Fit for 55-paketet.

Då vi fortsätter framåt

Med tanke på projektets komplexitet kommer projektets parter att ta proaktiva steg mot projektimplementering. År 2023, under den första fasen av projektutvecklingen kommer projektets parter utföra en genomförbarhetsstudie.

Baserat på genomförbarhetsstudiens rekommendationer skulle ett beslut om fortsättning av projektutvecklingen tas.  Följande faser av projektet kunde inkludera ingenjörs- och godkännandefaser samt konstruktions- och utförandefaser.

Medieförfrågningar

Gasgrid Finland Oy är ett statsbolag som verkar som systemansvarig för överföringssystemet i Finland. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem. Läs mer: www.gasgrid.fi/

Kontakt: Sara Kärki, enhetschef, strategisk analys och FoU, Gasgrid Finland, sara.karki@gasgrid.fi, +358401581722

Elering är Estlands överföringssystem för elektricitet och gas som driver ett rörledningsnät på 977 km, inklusive sammanlänkningen under havet med Gasgrid Finland. För att se till att den hållbara försörjningstrygghetens funktion som en kritisk tjänst upprätthåller och utvecklar Elering interna överföringssystemsnätverk och externa kopplingar för både elektricitet och gas. Elerings verksamheter är baserade på principen av en öppen energimarknad som är uppmärksam på ansvar för att försäkra energimarknadens funktion och jämlikt bemötande av alla deltagare i energimarknaden.

Kontakt: Siim Iimre, forsknings- och utvecklingschef, Elering, siim.iimre@elering.ee

Conexus är Lettlands enda operatör för naturlig gasöverföring och lagring, och ger en möjlighet för registrerade handlare att använda det lettiska naturliga gasöverföringssystem för att handla naturlig gas inte bra i Lettland utan även i kringliggande regioner, såväl som lagringstjänster tillgängliga för både lokala och utländska handlingar. Totalt sköter Conexus 1,190 km av rörledningssystem för överföring med högtryck, vilket täcker Lettlands regioner och sprider naturlig gas till det lokala gasdistributionssystemet via 40 gasreglerande stationer. Utöver det driver Conexus Inčukalns UGS, vilket är den enda funktionella lagringen för naturlig gas i de baltiska länderna med aktiv gaskapacitet på 24 TWh.

Kontakt: Aleksejs Batrakovs, chef för avdelningen teknisk utveckling, Conexus Baltic Grid, +37128322622, aleksejs.batrakovs@conexus.lv

Amber Grid är operatören av det litauiska gasöverföringssystemet. Företaget driver 2,285 km av gasrörledningar med högtryck, gasdistributionsstationer, 2 gaskompressorstationer. Amber Grid-system är kopplat till gasöverföringssystem hos fyra andra länder och Klaipėda LNG-terminalen. Välutvecklat litauiskt gasöverföringssystem fungerar som ett regionalt nav för gasöverföringen söderut i Polens riktning och norrut i Lettlands riktning. Vårt system kopplar samman baltiska och finska gasöverföringssystem med EU-systemet och gasmarknaden. Genom att uppnå målet av utfasning i gassektorn, analyserar Amber Grid aktivt möjligheterna och förutsättningarna för att anpassa det litauiska gasöverföringssystemet till transporten av grön gas, inklusive väte.

Kontakt: Laura Šebekienė, kommunikationschef, Amber Grid, l.sebekiene@ambergrid.lt, +37069961246

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM S.A.), den certifierade polska operatören av överföringssystem, ett aktiebolag med Statskontoret som ensam aktieägare, som äger och driver det polska gasöverföringsnätet med högtryck och är ansvarig för utveckling och underhåll därav. GAZ-SYSTEM S.A. är även en certifierad oberoende operatör av den polska sektionen av Yamal-rörledningen (TGPS).

Kontakt: Fru Iwona Dominiak, talesman, GAZ-SYSTEM, iwona.dominiak@gaz-system.pl, tel. +48227670895; mobile +48502200081

ONTRAS Gastransport driver det 7,700 kilometer långa gasöverföringssystemet i Östtyskland och är ansvariga för en säker och effektiv transport av gasformig energi i dagsläget samt i framtiden. Vi utformar aktivt framtidens energimarknad, kommer med förslag och utvecklar hållbara lösningar för vår infrastruktur. Genom att göra det, förlitar vi oss på pålitlig teknik, flera års erfarenhet och vår allra viktigaste tillgång: ett engagerat team! Vår gasinfrastruktur är kompatibel med förnybara gaser och stödjer även en rad olika användningsområden för vätgas, såsom materialtillämpningar, mobilitet och uppvärmning. För att kunna göra vår infrastruktur anpassad för en förnybar gasförsörjning, planerar vi och implementerar flertalet projekt tillsammans med våra partnerföretag. Läs mer på www.ontras.com.

Kontakt: René Döring, rådgivare för anläggningsutveckling/Simulering, ONTRAS Gastransport, rene.doering@ontras.com, +49341271112771

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern