Aktuellt / Tukes beviljade Gasgrids LNG-terminalfartygsprojekt permanent tillstånd att verka i hamnen i ingå

Tukes beviljade Gasgrids LNG-terminalfartygsprojekt permanent tillstånd att verka i hamnen i ingå

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat Gasgrid Floating LNG terminal Finland tillstånd att permanent förlägga ett flytande LNG-terminalfartyg som innehåller kondenserad naturgas samt de rörsystem som krävs för att fästa fartyget och överföra gas till Ingå hamn. Syftet med det LNG-terminalfartygsprojekt som Gasgrid genomför är att trygga tillgången till gas för industrin, den tunga trafiken och hushållen samt att trygga Finlands försörjningsberedskap från och med vintern 2023.

Enligt Tukes beslut 11023/03.02.00/2022 ska LNG-terminalfartyget Exemplar placeras i Ingå hamn och driften av LNG-terminalen kan inledas i enlighet med tillståndsvillkoren.

Genom LNG-terminalfartygsprojektet tryggas gasförsörjningen i Finland långt in i framtiden. Projektet möjliggör också gasleveranser till de baltiska staterna och till och med Polen via gasledningen Balticconnector.

”Det är bra att vi nu har fått Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd att permanent bedriva LNG-terminalverksamhet i Ingå hamn. Tukes beslut innebär att vi kan driva och utveckla LNG-terminalen i Ingå på lång sikt. Under hela projektet har vi fäst särskild uppmärksamhet på säkerhet, driftsäkerhet, ansvarsfull verksamhet och hög kvalitet. Avsikten är att LNG-terminalfartyget ska ankra i djuphamnen i Ingå inom en nära framtid, och vi strävar efter att börja distribuera naturgas från den flytande LNG-terminalen redan under den kommande vintern ”, säger Olli Sipilä, verkställande direktör för Gasgrid Finland.

”Under hela LNG-terminalfatygsprojektet har vi hållit den planerade tidtabellen genom ett nära samarbete med vårt kunniga partnernätverk och många olika myndigheter”, säger Esa Hallivuori, direktör för Gasgrid Finlands LNG-terminalprojekt. ”För förbindelseröret mellan LNG-terminalen och Gasgrids gasöverföringsnät har vi fått Tukes tillstånd redan tidigare.”

Tukes är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som främjar säkerheten och tillförlitligheten hos produkter, tjänster och industriell verksamhet. Efter den egentliga ibruktagningsinspektionen som görs senare utför Tukes periodiska inspektioner av LNG-terminalen årligen. (SRf 685/2015 28 §)

Mer information:
Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi

Esa Hallivuori, direktör för LNG-terminalprojektet, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 581 5027, esa.hallivuori@gasgrid.fi

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern