Aktuellt / LNG-terminalfartyget Exemplar är säkert förankrat i hamnen i Ingå

LNG-terminalfartyget Exemplar är säkert förankrat i hamnen i Ingå

Det flytande LNG-terminalfartyget Exemplar har i dag framgångsrikt förtöjts i djuphamnen i Ingå. Genom LNG-terminalfartygsprojektet under ledning av Gasgrid Finland säkerställs tillgången till gas för industrin, energiproduktionen och hushållen samt tryggas Finlands försörjningsberedskap från ingången av 2023. LNG-terminalfartyget visade sig vara den snabbaste och effektivaste lösningen att bryta beroendet av rysk gas i Finland och säkerställa kontinuiteten i gasförsörjningen i Finland vid olika scenarier långt in i framtiden.

Det flytande LNG-terminalfartyget Exemplar är 291 m långt och 43 m brett samt rymmer vid full last totalt 68 000 ton LNG, dvs. kondenserad eller flytande naturgas. Projektet möjliggör också gasleveranser till de baltiska staterna och till och med Polen via gasledningen Balticconnector. Gasgrid har hyrt LNG-terminalfartyget genom ett 10-årigt hyresavtal för en total kostnad på 460 miljoner euro.

”Det känns mycket bra att LNG-terminalskeppet nu är säkert förtöjt i djuphamnen i Ingå. Projektet under ledning av Gasgrid har framskridit otroligt effektivt tillsammans med inhemska beslutsfattare och olika myndigheter. LNG-terminalfartygsprojektet är ett utmärkt exempel på hur smidigt ett teamarbete i bästa fall löper mellan olika parter i Finland. Jag vill tacka alla experter och beslutsfattare som deltagit i projektet”, säger Olli Sipilä, verkställande direktör för Gasgrid Finland.

Exemplar
Jussi Nukari / Lehtikuva

”LNG-terminalprojektet är mycket viktigt för hela det finländska samhället, och i dag gör vi finländsk ekonomisk historia på många olika sätt. Finland kommer varaktigt att bli av med beroendet av rysk gas, och det finländska samhällets försörjningsberedskap förbättras klart. Ett LNG-terminalfartyg som innehåller flytande naturgas har aldrig tidigare hämtats till Finland”, säger Sipilä. ”Vårt mål är att terminalens kunder ska börja distribuera gas för den inhemska industrins, energiproduktionens och hushållens behov från mitten av januari 2023.”

Den strukturella styrkan och draghållfastheten hos de kaj- och förtöjningsanläggningar som Exemplar kräver är flera gånger större än för konventionell fartygstrafik. Dessutom har man under Gasgrids ledning byggt ett förbindelserör på 2,2 km till Gasgrids gasöverföringsnät. Den flytande naturgasen förångas ombord på fartyget åter till gasform, varefter gasen överförs via lastningsarmen till Gasgrids gasnät.

Jussi Nukari / Lehtikuva

”Byggnadsarbetet med den flytande LNG-terminalen inleddes i augusti 2022. I entreprenaden ingick bland annat de kaj- och förtöjningskonstruktioner och system som FSRU-fartyget behövde samt byggandet av en gasledning. Efter den framgångsrika förankringen kommer vi att genomföra olika åtgärder och tester i anslutning till det faktiska ibruktagandet av den flytande naturgasen som finns i fartyget och en integrering av den flytande LNG-terminalen med Gasgrids gasnät. Genom att samarbeta har vi lyckats hålla den planerade och strama tidtabellen”, säger ESA Hallivuori, direktör för Gasgrid Finlands LNG-terminalprojekt.

Mer information:

Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi

Esa Hallivuori, direktör för LNG-terminalprojektet, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 581 5027, esa.hallivuori@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern