Aktuellt / Gasgrids flytande LNG-terminal driftklar för gasleveranser 

Gasgrids flytande LNG-terminal driftklar för gasleveranser 

Den flytande LNG-terminalen i Ingå har under ledning av Gasgrid Finlands experter blivit helt driftklar och gasleveranserna kan inledas. Genom det flytande LNG-terminalfartygsprojekt som genomförts av Gasgrid säkerställs tillgången till gas för industrin, energiproduktionen och hushållen samt tryggas Finlands försörjningsberedskap och kontinuiteten i gasleveranserna långt in i framtiden. LNG-terminalfartyget Exemplar anlände till Ingå den 28 december och har nu framgångsrikt integrerats i Gasgrids gasöverföringsnät. 

”Vår flytande LNG-terminal är nu helt driftklar och alla nödvändiga myndighetstillstånd för att inleda kommersiell verksamhet är i ordning. Allt har nu färdigställts och testats. Det här innebär att kunderna vid vår terminal kan börja distribuera gas för industrins, energiproduktionens och hushållens behov förutom i Finland också för de baltiska länderna ”, säger Esa Hallivuori, chefen för Gasgrid Finlands överföringsverksamhet. 

”Vår LNG-terminal har redan väckt stort intresse och många förfrågningar bland olika aktörer. Vi anser att det finns ett verkligt behov av den energi som vår terminal producerar nu och i framtiden. LNG-terminalen producerar vid behov mycket stora mängder energi också för produktion av el och värme ”, fortsätter Hallivuori 

Den flytande terminalen är 291 m lång och rymmer 68 000 ton flytande naturgas när den är fullt lastad. Detta innebär ungefär 1 050 GWh energi. Den flytande naturgasen återförångas till gas ombord, varefter gasen överförs via en lastarm och ett 2,2 km långt förbindelserör via Gasgrids gasnät till slutkunderna. Fartygets årliga förångningskapacitet är 40 TWh och överskrider klart Finlands årliga behov av naturgas. LNG-terminalen möjliggör också gasleveranser till de baltiska staterna och till och med till Polen via gasledningen Balticconnector. 

”Anslutningen av den flytande LNG-terminalen till hamnanläggningarna och det gasnät som Gasgrid låtit bygga sköttes på ett exemplariskt sätt av erfarna yrkesmän. Hela LNG-terminalfartygsprojektet är ett fint exempel på hur smidigt ett teamarbete i bästa fall kan fungera mellan kunniga partner. Vår driftklara LNG-terminal förbättrar också det finländska samhällets försörjningsberedskap”, säger Hallivuori 

Till LNG-terminalen levereras flytande naturgas från den internationella marknaden. I terminalen används inte rysk naturgas, och med hjälp av LNG-terminalen kan Finland permanent bli av med beroendet av rysk gas. Gasgrid Floating LNG Terminal Finland, som är Gasgrids dotterbolag, ansvarar för driften av den flytande LNG-terminalen. 

Hösten 2022 skickade Gasgrid Finland en förfrågan till olika operatörer ifall de skulle vilja reservera kapacitet från driftsättningslasten, en batch på cirka 1TWh LNG. Den LNG som anskaffats för driftsättning och testning har använts för kylning och teknisk testning som en del av driftsättningsprocessen av den flytande LNG-terminalen i Ingå. Under driftsättningsperioden, som varar till den 25 januari 2023, kommer gas att levereras till Shippers som har gjort en reservation för detta parti, samt för att säkerställa Finlands försörjningsberedskap.

 

Mer information:  

Esa Hallivuori, chef, överföringsverksamhet, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 581 5027, esa.hallivuori@gasgrid.fi

Mediakontakter: 

Engela Gyldén, ledningsassistent och kommunikationsexpert, Gasgrid Finland Oy, tfn. +358 45 885 1008, engela.gylden@gasgrid.fi

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern