Aktuellt / LNG-terminalfartyget i Ingå säkerställde Finlands försörjningsberedskap – projektet genomfördes på rekordtid

LNG-terminalfartyget i Ingå säkerställde Finlands försörjningsberedskap – projektet genomfördes på rekordtid

Färdigställandet av den flytande LNG-terminalen i Ingå hamn på rekordtid är ett bevis på betydelsen av ett smidigt samarbete mellan olika aktörer i den stramare geopolitiska situationen. Det historiska LNG-terminalprojekt som Gasgrid genomförde på rekordtid säkerställer tillgången till gas för industrin, energiproduktionen och hushållen samt tryggar försörjningsberedskapen i Finland och de baltiska länderna samt kontinuiteten i gasförsörjningen långt in i framtiden. Invigningsceremonin för projektet firades i dag den 3 mars i Helsingfors.

LNG-terminalprojektet är mycket viktigt och historiskt för hela det finländska samhället. LNG-terminalfartyget visade sig vara den snabbaste och effektivaste lösningen att bryta beroendet av rysk gas i Finland och utifrån olika scenarier säkerställa kontinuiteten i gasleveranserna i Finland och även de baltiska länderna långt in i framtiden.

”Tidsplanen för att färdigställa den flytande LNG-terminalen i Ingå hamn före utgången av fjolåret var egentligen omöjlig, men trots det lyckades vi med den. Ett särskilt tack till Gasgrids personal, men också till tillståndsmyndigheterna. Tack vare det utmärkta samarbetet lyckades vi trygga tillgången till gas för inhemska behov och förbättra försörjningsberedskapen i Finland och de baltiska länderna”, konstaterar Finlands finansminister Annika Saarikko.

Tack vare LNG-terminalen har Finland gjort sig av med beroendet av rysk gas, och försörjningsberedskapen i det finländska samhället har förbättrats. Till Finland har aldrig tidigare hämtats ett terminalfartyg avsett för behandling av kondenserad naturgas. Den flytande LNG-terminalen har stor betydelse med tanke på tryggandet av naturgasförsörjningen för den finländska industrin.

“Att få LNG-terminalen till Inkoo så snabbt har varit en stor framgång mitt i den nuvarande energikrisen.”  Finlands näringsminister Mika Lintilä välkomnar att denna nya terminal kommer att kunna garantera gasförsörjningen till industrin och förbättring av produktionskapaciteten för el.

LNG-terminalen möjliggör gasleveranser till de baltiska staterna och till och med Polen via gasledningen Balticconnector. Genom samarbetet mellan Finland och Estland säkerställdes att projektet framskred.

Projektet genomfördes med en exceptionell tidsplan. Vanligen tar det 12–18 månader att färdigställa hamn- och terminalkonstruktionerna och ett helt projekt brukar pågå i cirka 2–3 år. De preliminära utredningsarbetena för LNG-terminalfartyget i Ingå inleddes i februari 2022 och byggandet av hamnterminalen slutfördes strax före jul 2022. Fartyget Exemplar ankrade i djuphamnen i Ingå den 28 december 2022. Terminalen började användas kommersiellt den 16 januari 2023.

Invigningsceremonin för terminalen och samarbetet mellan olika de aktörerna firades med en ceremoni den 3 mars. Gasgrid och dess samarbetspartner, myndigheter och beslutsfattare säkerställde genom ett friktionsfritt samarbete att det historiska projektet framskred rekordsnabbt, tillförlitligt och säkert.

”Projektet var totalt sett krävande. Det fanns få lämpliga fartyg att tillgå, byggandet måste genomföras på rekordtid och tillståndsprocessen och myndigheternas godkännande måste genomföras inom en snäv tidsram. LNG-terminalfartygsprojektet är ett utmärkt exempel på hur teamarbete i bästa fall fungerar mellan olika parter i Finland”, säger Olli Sipilä, verkställande direktör Gasgrid Finland.

Den flytande terminalen är 291 m lång och rymmer 68 000 ton flytande naturgas när den är fullt lastad. Fartygets årliga förångningskapacitet är 40 TWh och överskrider klart Finlands årliga behov av naturgas.

Lähde/Source/Källa: Gasdgrid Finland Oy

Mer information:

Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern