Företaget / Vision, uppdrag och strategi

Vision, uppdrag och strategi

Vision 2035

Gaser möjliggör ett koldioxidneutralt samhälle – vi ger den en plattform.

Uppdrag

Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem.

Strategi

Framtidens överföringsplattform
Vi utvecklar företagets framgångsfaktorer för att genomföra en sektorsintegration                            av vätgas- och rengasmarknaderna  

En verksamhetsmodell som utvecklas
Vi bygger en stark grund för en välmående och anpassningsbar organisation som utvecklas samt för verksamhetsmodellen för att genomföra Vision 2035

Kunddriven gasmarknad
Vi vill vara östersjöregionens ledande företag i främjandet av en konkurrenskraftig och kundorienterad gasmarknad samt i säkerställandet av en tillförlitlig, säker och kostnadseffektiv gasöverföring

Ansvarsfull förändringskraft
Vi bygger inflytan, renommé och partnernätverk samt integration av ansvarsfullhet i organisationens vardag för att åstadkomma en omfattande förändring.

Tämä on vikabannerin testi