Gaser möjliggör
ett koldioxidneutralt samhälle –
vi ger den en plattform

Prislista över överföringar och tjänster

Läs mer »

Identifiering av gasledning

Läs mer »

Registrerade marknadsaktör

Läs mer »

Marknadsregler

Läs mer »

Gasgrid Finland i siffror

200
GWh/d: maximal överföringskapacitet till Finland, varav 220 GWh/d är överföringskapacitet från Ryssland och 80 GWh/d överföringskapacitet från Estland
0
anställda i 3 verksamhetsställen
0
GWh/d: maximal överföringskapacitet till Estland*
0
GWh gaslager i ledningen
1200
km ledning, 9 kompressorenheter, 4 olika lägen
100
distributionspunkter
0
biogasanläggningar anslutna till systemet
0
gränsöverskridande sammanlänkningar: Imatra & Balticconnector

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa