Prislista över överföringar och tjänster

Läs mer »

Identifiering av gasledning

Läs mer »

Registrerade marknadsaktör

Läs mer »

Marknadsregler

Läs mer »

Prislista över överföringar och tjänster

Läs mer »

Identifiering av gasledning

Läs mer »

Registrerade marknadsaktör

Läs mer »

Marknadsregler

Läs mer »

Gas en del av framtidens energisystem

Olika slags gas och en effektiv marknad för dessa bygger en bro mellan koldioxidfri energi och ett koldioxidneutralt samhälle. Inom lätt och tung trafik erbjuder biogas, LNG och naturgas hållbara, effektiva och konkurrenskraftiga alternativ på vägen mot koldioxidneutralitet.

Integrering av gasmarknaden

Finlands regerings energi- och klimatstrategi har som mål att skapa fungerande, integrerade regionala gasmarknader i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Bakgrunden till integreringen är målet att få gasmarknaden att fungera bättre och främja konkurrensen.

System för biogascertifikat

Vi är ansvariga för att utveckla och underhålla ett system för biogascertifikat i Finland. Till systemet kan biogasproducenter, gasanvändare och marknadsaktörer ansluta sig. För att anslutna sig till certifikatsystemet måste verksamhetsutövaren underteckna ett certifikatsavtal.

Something is going on...

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa