Gasmarknad / Gas en del av framtidens energisystem

Gas en del av framtidens energisystem

Elproduktion som bygger på solenergi och vindkraft är beroende av väderförhållandena. De varierande väderförhållandena i Finland gör att man ännu inte kan upprätthålla ett stabilt energisystem med förnybara energikällor. Gasformiga bränslen är en snabbt tillgänglig energikälla som ger ett nödvändigt tillskott till vårt energisystem och ökar dess tillförlitlighet. Man kan exempelvis redan nu använda gas i trafiken en blåsig dag och en stilla dag kan gasen vara i ett reservkraftaggregat.

Snabbare väg mot koldioxidneutralitet med gas

Olika slags gas och en effektiv marknad för dessa bygger en bro mellan koldioxidfri energi och ett koldioxidneutralt samhälle. Inom lätt och tung trafik erbjuder biogas, LNG och naturgas hållbara, effektiva och konkurrenskraftiga alternativ på vägen mot koldioxidneutralitet.

Under de närmaste åren möjliggör naturgas och biogas en snabbare övergång till ett allt mer utsläppssnålt samhälle. Vi tror också att sammankoppling av energisektorer, så kallad sector coupling, kommer att öka i framtiden. Det kommer även att synas genom att gas-, värme- och elmarknaderna närmar sig varandra. 

Överföringsnät som energiplattform?

Enligt vår vision kan man i framtiden överföra syntetisk metan framställt av vindkraft och solenergi, eller efter ytterligare investeringar väte, i vår infrastruktur. Syntetiska gaser är också en del av lösningen för att flexibelt sammankoppla olika sektorer.

Syntetisk gas kan exempelvis göras med Power-to-Gas-teknologi, då man avskiljer väte från vatten med hjälp av ström. Med hjälp av koldioxid från luften eller från andra källor gör man metan av väte.

I synnerhet när det gäller vindkrafts- och solenergiproduktionen är utmaningen de varierande väderförhållandena. Med hjälp av Power-to-Gas-teknologin kan man i framtiden med dessa elproduktionsmetoder producera gas för lagring och överföra den i gasledningsnätet. Vi tror att överföringsnäten i framtiden i allt högre grad kommer att fungera som energiplattformar.

Something is going on...

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa