Gasmarknad / Marknadsregler, avtal och rekommendationer

Marknadsregler, avtal och rekommendationer

Regler och avtal på Finlands gasmarknad, som tillämpas från och med den 1 januari 2020, finns här.

I marknadsreglerna fastställs verksamhetsprinciperna för gasmarknaden, som marknadsaktörerna följer på grossist- och detaljhandelsmarknaderna. Marknadsreglerna har utvecklats tillsammans med marknadsaktörerna och myndigheterna och uppdateras och utvecklas efter behov.

Gasmarknadens anvisningar och rekommendationer kompletterar reglerna för Finlands gasmarknad. Anvisningar för förfaringssätt och informationsutbyte har sammanställts för shippers, traders, slutförbrukare i överföringsnätet, aktörer som matar in biogas i nätet, distributionsnätsinnehavare och detaljförsäljare med specificerade rekommendationer för förfaringssätt samt krav gällande och anvisningar för informationsutbyte.

Mätrekommendationer för gas har sammanställts till överföringsnätsinnehavare, distributionsnätsinnehavare, och mätansvariga, men även till andra parter i anslutning till hantering, förmedling och mottagande av mätuppgifter. Rekommendationen tar upp mätningar både i överförings- och distributionsnätet.

Marknadsreglerna och rekommendationerna finns på de finsk- eller engelskspråkiga sidorna:

Markkinasäännot ja suositukset (FI)
Market rules and recommendations (EN)

Tämä on vikabannerin testi