Projekten / Nordic Hydrogen Route

Nordic Hydrogen Route

Nordic Hydrogen Route är ett initiativ mellan Gasgrid Finland och Nordion Energi och syftar till grön industrialisering, marknadsutveckling och till att stärka självförsörjningen av energi. Genom att bygga en vätgasinfrastruktur i Bottenviksregionen och en öppen vätgasmarkand fram till 2030, påskyndar Nordic Hydrogen Route omställningen mot att bli globalt ledande vätgas- och klimatpositiva ekonomier, skapa nya förutsättningar för nya investeringar och ökar tillgången till grön och konkurrenskraftig energi. Företagen strävar efter att utveckla en infrastruktur av rörledningar som effektivt kan transportera energi från producenter till konsumenter för att säkerställa tillgången till en öppen, tillförlitlig och säker vätgasmarknad.

Nordic Hydrogen Route syftar till grön industrialisering, marknadsutveckling och till att stärka självförsörjningen av energi. Genom att bygga en vätgasinfrastruktur i Bottenviksregionen och en öppen vätgasmarkand fram till 2030, påskyndar Nordic Hydrogen Route omställningen mot att bli globalt ledande vätgas- och klimatpositiva ekonomier, skapa nya förutsättningar för nya investeringar och ökar tillgången till grön och konkurrenskraftig energi.

Preliminärt projektschema

Fakta

  • Den nya 1 000 kilometer långa vätgasledningen kommer att möta den potentiella efterfrågan på 65 TWh väte i Bottenviken år 2050, och täcka befintliga och framväxande industrier.
  • Rörledningens huvudsträcka går längs Bottenvikens kust, inklusive en förgrening till Kiruna industriområde i Sverige.
  • Investeringen i Nordic Hydrogen Route beräknas till 3,5 miljarder euro och transportkostnaderna för vätgas till 0,1-0,2 euro/kg.
  • Pipelinen skulle möjliggöra en tiofaldig investering på cirka 37 miljarder euro i vindkraft och elektrolys.
  • Pipelinen kan möjliggöra upp till 20 MB årliga CO2e-minskningar till 2050. De beräknade CO2-utsläppsbesparingarna motsvarar 20 procent av Finlands och Sveriges nuvarande årliga utsläpp – projektet ska därmed hjälpa länderna att nå 2035 och 2045 kolneutralitetsmålen.
  • Den regionala väteekonomin förväntas skapa upp till 25 000 jobb år 2030 och upp till 46 000 år 2040.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern