Ajankohtaista / Gasgrid Vetyverkot Oy kiihdyttää vetytalouden edellytysten syntyä Suomeen – uudet hallitusjäsenet nimetty tätä tukemaan

Gasgrid Vetyverkot Oy kiihdyttää vetytalouden edellytysten syntyä Suomeen – uudet hallitusjäsenet nimetty tätä tukemaan

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan Suomi tavoittelee johtavaa asemaa vetytaloudessa Euroopassa. Suomen valtio on antanut Gasgridille tehtäväksi edistää kansallisen vetyverkon, kansainvälisen infrastruktuuriyhteistyön sekä Suomen ja lähialueen vetymarkkinan kehittymistä mahdollisimman nopeasti.  Yhtiön tavoitteena on nopeasti luoda hyvät ja ennakoitavat investointiedellytykset Suomeen etenkin vedyn tuotannolle ja sitä käyttävälle jatkojalostusteollisuudelle.

Vetytalous tuo mukanaan uusia investointeja, työpaikkoja, energiaitsenäisyyttä sekä huoltovarmuutta ja tukee sitä kautta koko Suomen hyvinvointia ja kehitystä. Vedyn siirto ja varastointi ovat tärkeässä roolissa vetytalouden mahdollistajana. Vetyverkot luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri toimijoille uusien arvoketjujen, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen kautta.

Vuoden 2022 lopulla perustettiin Gasgrid Vetyverkot Oy edistämään Gasgridin roolia vetytalouden kehittäjänä. Gasgrid kiihdyttää nyt kehitystyötä konkreettisin toimenpitein ja sitä tukemaan on nimittänyt Gasgrid Vetyverkot Oy:n hallituksen. Yhtiön hallitusjäseniksi on nimetty Kai-Petteri Purhonen, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana, Hannu Linna, Kalle Reponen sekä Miapetra Kumpula-Natri. Uuden hallituksen jäsenillä on vahvaa kokemusta energia-alan transformaatiosta, teollisuusliiketoimintojen kehittämisestä ja vihreän siirtymän edistämisestä myös Euroopan laajuisesti. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Olli Sipilä ja operatiivisena johtajana Sara Kärki.

Gasgrid Finland Oy:n strategian yhtenä painopistealueena on tulevaisuuden siirtoalustojen kehittäminen kaasumaisille energia- ja raaka-aineille. Kehitämme yhtiön menestystekijöitä vedyn sekä puhtaiden kaasujen markkinoiden ja sektori-integraation toteuttamiseksi.

Lisätietoja:

Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Testaamme vikabanneria