Kaasut osana tulevaisuuden energiajärjestelmää

Erilaiset kaasut ja näiden tehokas markkina rakentavat siltaa hiilettömään energiaan ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Kaasumaiset polttoaineet tuovat nopeasti käyttöönotettavana energialähteenä tarpeellisen lisän energiajärjestelmäämme ja parantavat sen luotettavuutta.

Kaasumarkkinoiden integraatio

Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki yhdistää Suomen ja Baltian maiden väliset kaasumarkkinat, ja luo yhteyden mm. Klaipedan LNG-terminaaliin ja Incukalnsin maakaasuvarastoon.

Biokaasusertifikaatit

Vastuullamme on ylläpitää ja kehittää biuokaasusertifikaattijärjestelmää Suomessa. Järjestelmään voivat liittyä biokaasun tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat. Sertifikaattijärjestelmään liittymistä varten toiminnanharjoittajan on allekirjoitettava sertifikaattisopimus.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa