Kaasut mahdollistavat
hiilineutraalin yhteiskunnan –
me tarjoamme sille alustan

Venttiiliaseman kunnossapitotyöt alkavat Keravalla

Venttiiliasemalla tehdään maanrakennus- ja asennustöitä osoitteessa Lahdentie 289, Kerava. Gasgrid Finland Oy toimii rakennuttajana ja pääurakoitsijana toimii Viafin GAS Oy. Työ alkaa kesäkuussa 2021 ja valmistuu

Gasgrid lukuina

200
GWh/d: enimmäissiirto-kapasiteetti Suomeen, josta 220 GWh/d Venäjältä ja 80 GWh/d Virosta
0
työntekijää, 3 toimipisteessä
0
GWh/d: enimmäissiirto-kapasiteetti Viroon*
0
GWh:n kaasuvarasto putkessa
1200
km putkea, 9 kompressori-yksikköä, 4 eri sijaintia
100
jakelupistettä
0
järjestelmään liitettyä biokaasulaitosta
0
rajan ylittävää yhdysputkea: Imatra & Balticconnector
1200
MEUR liikevaihto vuonna 2020
10
TWh toimitettua energiaa vuonna 2020
0
tapaturmaa vuonna 2020**
0
% toimitusvarmuus vuonna 2020

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa