Kaasut mahdollistavat
hiilineutraalin yhteiskunnan –
me tarjoamme sille alustan

Tarvitaan uskoa siihen, että ongelmat pystytään ratkaisemaan

Kun olin lapsi, kuljin joskus isäni matkassa hänen hoitaessaan työasioita. Isäni oli pitkään aluepäällikkönä eräässä energiayhtiössä, jossa hänen työhönsä kuului uusien energiantuotantoratkaisujen ja palveluiden kehittäminen

Gasgrid lukuina

200
GWh/d: enimmäissiirtokapasiteetti Suomeen, josta 220 GWh/d on siirtokapasiteetti Venäjältä ja 80 GWh/d siirtokapasiteetti Virosta
0
työntekijää, 3 toimipisteessä
0
GWh/d: enimmäissiirtokapasiteetti Viroon*
0
GWh:n kaasuvarasto putkessa
1200
km putkea, 9 kompressoriyksikköä, 4 eri sijaintia
100
jakelupistettä
0
järjestelmään liitettyä biokaasulaitosta
0
rajan ylittävää yhdysputkea: Imatra & Balticconnector

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa