Sivuston käyttöehdot

Käytön ehdot: www-sivujen käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin käytät Gasgrid Finlandin www-sivuja. Näiden WWW-sivujen sisällön tekijänoikeus kuuluu Gasgrid Finland Oy:lle. Kaikki oikeudet pidätetään.

Palveluntuottaja: Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Gasgrid Finland Oy. Osoite: Keilaranta 19 D, 02150 Espoo. Sähköposti: info@gasgrid.fi.

Gasgrid Finland Oy:n liikemerkkiä ei saa tallentaa, kopioida eikä muokata. Muun aineiston käyttö on sallittu, kun aineiston sisältöä ei muuteta ja lähde mainitaan. Gasgrid Finland Oy esittelee palvelujaan ja toimintaansa näillä WWW-sivuilla, mutta Gasgrid Finland Oy ei sitoudu tarjoamaan tai toimittamaan tuotteita ja palveluja tässä esitettyjen tietojen mukaisina. WWW-sivujen sisältöä voidaan muuttaa, uudistaa ja poistaa, ja pääsy WWW-sivuille voidaan estää siitä ennalta ilmoittamatta.

Palveluntuottajan vastuu: Gasgrid Finland Oy pyrkii tarjoamaan oikeaa ja ajanmukaista tietoa näillä WWW-sivuilla, mutta Gasgrid Finland Oy ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi tai että, tiedot olisivat kattavia ja virheettömiä. Gasgrid Finland Oy:n WWW-sivut voivat sisältää teknisiä ja kirjoitusvirheitä, vanhentunutta tietoa ja tietokoneviruksia. Internetin toimintatavasta ja valvontamme ulottumattomissa olevan mahdollisen haitallisen toiminnan vuoksi Gasgrid Finland Oy ei voi taata, että aineisto olisi aina virheetöntä. Suosittelemme, että tarkistat tiedot aina suoraan esim. WWW-sivuilla ilmoitetulta yhteyshenkilöltä ennen kuin toimit tietojen perusteella.

Gasgrid Finland Oy ei vastaa välittömistä tai välillistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden WWW-sivujen tai sähköisten palveluien käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto: Gasgrid Finland Oy ei liioin vastaa muiden tahojen ylläpitämien WWW-sivujen sisällöstä, joihin näiltä sivuilta on linkki.

Käyttäjän vastuu: Lähettämällä aineistoa Gasgrid Finland Oy:n palvelimesta esimerkiksi sähköpostitse tai WWW-sivujen välityksellä, käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa seuraavat seikat:

  • käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Gasgrid Finland Oy:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle
  • aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta
  • ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Evästeet: Verkkosivuillamme on käytössä evästeet. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka löytyvät selailuun käyttämästäsi laitteesta. Evästeitä käytetään käyttäjäkokemuksen parantamiseksi verkkosivuillamme ja analytiikkaan. Voit olla hyväksymättä evästeiden käytön tai poistaa evästeet, joka voi kuitenkin rajoittaa verkkosivujemme käytettävyyttä.

Gasgrid Finland Oy:n palveluihin ja näiden WWW-sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Muutokset ja voimaantulo: Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 01.01.2020 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Gasgrid Finlandilla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu.

Testaamme vikabanneria