Hankkeet / Nordic Hydrogen Route

Nordic Hydrogen Route

Nordic Hydrogen Route on Gasgrid Finlandin ja Nordion Energin yhteinen hanke, joka vauhdittaa vetytalouden luomista rakentamalla rajat ylittävän vetyinfrastruktuurin ja avaamalla avoimen vetymarkkinan Perämeren alueelle vuoteen 2030 mennessä. Yhtiöiden tavoitteena on rakentaa putkiverkosto, joka kuljettaa ja varastoi energiaa tehokkaasti tuottajilta kuluttajille varmistaen pääsyn avoimelle, luotettavalle ja turvalliselle vetymarkkinalle. 

Nordic Hydrogen Route edistää hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, tukee alueellista vihreää teollistumista, talouskehitystä ja Euroopan energiaomavaraisuutta. Lisäksi Nordic Hydrogen Route vauhdittaa vetytalouden luomista ja uusia investointeja, joilla tuetaan Euroopan energiasiirtymää ja parannetaan vihreän ja kilpailukykyisen kotimaisen energian saatavuutta. 

Projektin alustava aikataulu

Faktoja

  • 1 000 kilometrin pituinen uusi vetyputkisto palvelee potentiaalista 65 TWh:n vedyn kysyntää Perämeren alueella vuoteen 2050 mennessä, kattaen olemassa olevat ja kehittyvät teollisuuden alat.
  • Putkiston keskeinen reitti kulkee Perämeren rannikkoa pitkin, sisältäen haaran Ruotsin Kiirunan teollisuusalueelle.
  • Nordic Hydrogen Route -investoinnin arvioidaan olevan 3,5 miljardia euroa, ja vedyn kuljetuskustannusten 0,1–0,2 euroa/kg.
  • Putkilinja mahdollistaisi kymmenkertaiset, noin 37 miljardin euron investoinnit tuulivoimaan ja elektrolyysiin.
  • Putki voi mahdollistaa jopa 20 Mt vuosittaiset CO2e-vähennykset vuoteen 2050 mennessä. Arvioidut CO2epäästösäästöt vastaavat 20 prosenttia Suomen ja Ruotsin nykyisistä vuotuisista päästöistä – hanke auttaa siten maita vuosien 2035 ja 2045 hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa.
  • Alueellisen vetytalouden odotetaan luovan vuoteen 2030 mennessä jopa 25 000 työpaikkaa ja vuoteen 2040 mennessä jopa 46 000 työpaikkaa.

Testaamme vikabanneria