Palvelumme / Vähittäismarkkinan palvelut

Muut palvelut

Datahub (Vähittäismarkkinan tiedonvaihto)

Kaasun vähittäismarkkinoiden avauduttua tiedonvaihto eri markkinaosapuolten liiketoimintaprosessien välillä on lisääntynyt. Lisäksi kaasumarkkinoiden taseselvityksen suorittamiseksi tarvitaan laskentaa. Näitä tiedonvaihto- ja laskentatarpeita varten vähittäismarkkinoille on perustettu keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, Datahub.

Datahubin tavoitteena on toteuttaa kaasumarkkinan edellyttämät liiketoimintaprosessit mahdollisimman kustannustehokkaasti. Datahubin toteutuksella helpotetaan ja edesautetaan jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien toimintaa avautuvassa vähittäismarkkinassa. Jakeluverkonhaltijoilla on velvollisuuksia kaasumäärien mittaamisen, raportoinnin ja taseselvityslaskennan muodossa. Vähittäismyyjille Datahub tarjoaa keskitetyn tietovaraston käyttöpaikka- ja mittaustietojen osalta. Datahubin toiminnallisuus liittyy ensisijaisesti kaasun vähittäismarkkinan markkinaprosesseihin, mutta taselaskennan kautta järjestelmä toimittaa myös mittaustietoa ja taselaskennan tulostietoja tukkumarkkinan markkinaosapuolille.

Tiedonvaihdon hinnoittelusta löytyy lisätietoa siirto- ja palveluhinnastosta.

Koulutus- ja videomateriaalia kaasudatahubiin liittyen:

Gas datahub: data management and contract processes, Henri Nieminen, Solteq. Slides (pdf)

Portal and its API interface, Leo-Matti Lehtonen, Nordcloud:

Nominations and trade notifications using Edig@s and connecting to AS4, Toni Salminen, AgentIT.  Slides (pdf)

Webinaari jakeluverkonhaltijoille 12.4.2019, videot:

Agenda, johdanto ja käyttöpaikkatietojen tuominen käyttöliittymän kautta:
Mittaustietojen tuominen kaasudatahubiin käyttöliittymän kautta:
API-rajapinnan toiminta ja käyttöpaikkatietojen hallinta sen kautta:
Mittaustietojen hallinta API-rajapinnan kautta:

Biokaasusertifikaattijärjestelmä

Biokaasusertifikaatti-järjestelmä

Vastuullamme on ylläpitää ja kehittää biokaasusertifikaattijärjestelmää Suomessa. Järjestelmään voivat liittyä biokaasun tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat. Sertifikaattijärjestelmään liittymistä varten toiminnanharjoittajan on allekirjoitettava sertifikaattisopimus.

Suomessa tuotetulle ja kaasuverkkoon syötetylle biokaasulle myönnetään sertifikaatteja biokaasusertifikaattijärjestelmän kautta. Balticconnectorin kautta siirtoverkkoon tulevalle biokaasulle voidaan myöntää biokaasusertifikaatteja, jos sertifikaattijärjestelmän ylläpitäjälle pystytään todentamaan biokaasun tuonti. Jokaisen biokaasusertifikaatin mukana kulkevien tunnistetietojen perusteella voidaan selvittää missä ja milloin kyseinen biokaasu on syötetty maakaasuverkkoon.

Biokaasusertifikaatit ovat yksi myyntitapa biokaasulle, ja niiden avulla biokaasun ominaisuudet voidaan siirtää joustavasti kaasuasiakkaille. Kaasuverkostoon liittynyt kaasun käyttäjä voi käyttää eli mitätöidä hankkimiaan sertifikaatteja, jolloin käytetyn kaasun osoitetaan olevan verkostoon syötettyä biokaasua. Kaasun käyttäjä voi hankkia ja mitätöidä tarvitsemiaan määriä sertifikaatteja joustavasti käyttötarpeen mukaan.

Yksilöllisesti tunnistettavissa olevien sertifikaattien siirrot toimijoiden välillä rekisteröidään järjestelmään, jolloin muodostuu todennettavissa oleva tietoketju sertifikaatin alkuperästä. Sertifikaatin voi mitätöidä vain kerran ja näin ollen varmistetaan, että tuotettu erä biokaasua voidaan käyttää vain kerran.

Lue lisää biokaasusertifikaattijärjestelmän toimintaperiaatteista Biokaasusertifikaattijärjestelmän säännöistä.

Biokaasusertifikaattirekisteri

Sertifikaatteja hallinnoidaan biokaasusertifikaattirekisterin kautta, jonka on toimittanut Grexel Systems Oy. Rekisterin käyttöä varten on laadittu erillinen asiakasohje, jossa on kuvattu sen toiminnallisuudet sekä tiettyjä päivämäärärajoja transaktioiden suorittamiseen. 

Biokaasusertifikaatit ja valmisteverotus

Biokaasusta ei kanneta valmisteveroa, mutta Verohallinto edellyttää biokaasun kirjanpidollista erittelyä verollisesta kaasun käytöstä. Biokaasusertifikaatteja voidaan hyödyntää määräkirjanpidossa verottoman ja verollisen kaasun erittelyssä.

Biokaasusertifikaatit ja CO2-päästökauppa

Biokaasusertifikaattien osalta Energiavirasto katsoo tapauskohtaisesti niiden käytön hyväksyttävyyden päästökaupassa. Mikäli toiminnanharjoittaja haluaa käyttää biokaasusertifikaatteja päästökaupan piiriin kuuluvassa kohteessa, tulee hänen olla hyvissä ajoissa yhteydessä Energiavirastoon.

Testaamme vikabanneria