Yhtiö / Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen

Yhtiön hallinnosta vastaa yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Hallitus vastaa yhtiön strategiasta, hallinnosta, toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyvän hallintotavan toteutumisesta. Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana.

Gasgrid Finland Oy soveltaa johtamisessaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n pörssiyhtiöille laatimaa Hallinnointikoodia.

Hallitus

Kai-Petteri Purhonen

Päivi Nerg

Asta Sihvonen-Punkka

Jero Ahola

Saija Kivinen

placeholder.png

Nimi

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ​

Olli Sipilä

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Janne Grönlund

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anni Sarvaranta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Petri Dahlström

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Virve Wright

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nimi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Markkinakehitysryhmät

Kutsumme asiakkaitamme kehitysryhmiin, jotka auttavat yhtiötä kehittämään palveluitamme ja kaasumarkkinaa. 

Kehitysryhmiä on kaksi, ja ne ovat tukkumarkkinan kehitysryhmä; englanninkielinen ryhmä rekisteröityneille shippereille, tradereille, siirtojärjestelmän loppukäyttäjille, biokaasun/LNG:n syöttäjille ja kaasunsiirto-operaattoreille sekä vähittäismarkkinan kehitysryhmä; suomenkielinen ryhmä rekisteröityneille vähittäismyyjille ja jakeluverkkoyhtiöille. 

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa