Yhtiö / Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen

Yhtiön hallinnosta vastaa yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Hallitus vastaa yhtiön strategiasta, hallinnosta, toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyvän hallintotavan toteutumisesta. Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana.

Gasgrid Finland Oy soveltaa johtamisessaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n pörssiyhtiöille laatimaa Hallinnointikoodia.

Hallitus

Olli_Sipila

Kai-Petteri Purhonen

 • Puheenjohtaja
 • KTM, s. 1965
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Olli_Sipila

Päivi Nerg

 • Hallituksen jäsen
 • MMM, agronomi, s. 1958
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Olli_Sipila

Asta Sihvonen-Punkka

 • Hallituksen jäsen
 • KTL, MH, s. 1962
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ​

Olli_Sipila

Olli Sipilä

 • Toimitusjohtaja
 • KTM, s. 1978
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Olli_Sipila

Janne Grönlund

 • Johtaja, Siirtoalusta ja Asiakkaat
 • DI, s. 1986
 • Asiakkaat, Palvelut, Investoinnit, Käyttö
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Olli_Sipila

Anni Sarvaranta

 • Johtaja, Strategia ja Markkinakehitys
 • DI, s. 1985
 • Kaasumarkkinoiden kehitys, Siirtohinnoittelu, Strategia, Viestintä
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Olli_Sipila

Petri Dahlström

 • Talousjohtaja
 • KTM, s. 1970
 • Talous, Hallinto, HSEQ, IT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Asiakas- ja sidosryhmäfoorumit

Vuoden 2020 aikana Gasgrid Finland Oy perustaa teknisiin sekä kaupallisiin asiakokonaisuuksiin keskittyvät asiakas- ja sidosryhmäfoorumit. Asiakas- ja sidosryhmäfoorumien tarkoituksena on yhdistää ja edistää vuorovaikutusta Gasgrid Finland Oy:n, yhteiskunnan ja asiakkaiden välillä.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa