Yhtiö / Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen

Yhtiön hallinnosta vastaa yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Hallitus vastaa yhtiön strategiasta, hallinnosta, toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyvän hallintotavan toteutumisesta. Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana.

Gasgrid Finland Oy soveltaa johtamisessaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n pörssiyhtiöille laatimaa Hallinnointikoodia.

Hallitus

Kai-Petteri Purhonen

Päivi Nerg

Asta Sihvonen-Punkka

Jero Ahola

Saija Kivinen

Nimi

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Olli Sipilä

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Janne Grönlund

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Virve Wright

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Petri Dahlström

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sara Kärki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Esa Hallivuori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gasgrid Floating LNG Terminal Finland Oy

Satu Mattila

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sara Kärki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Esa Hallivuori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gasgrid Vetyverkot Oy

Sara Kärki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sara Kärki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Esa Hallivuori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Toimintaperiaatteet

Gasgridin toimintaperiaatteet ohjaavat kaikkea työskentelyä yhtiössä ja joita jokaisen työntekijän tulee noudattaa päivittäisessä päätöksenteossa.

Gasgrid Finland on luotettava kumppani

Luotettavuus näkyy asiakkaillemme ja muille sidosryhmille korkeana toimitusvarmuutena ja turvallisena toimintana. Toimimme yhdenvertaisesti, avoimesti, ja puolueettomasti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan.

Gasgrid Finland kunnioittaa ihmisoikeuksia

Kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Emme hyväksy missään olosuhteissa pakkotyön, harmaan työvoiman tai lapsityövoiman käyttöä. Meillä on myös nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen eikä työntekijämme missään olosuhteissa saa vastaanottaa tai tarjota vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjuksia. Mahdollisesta eturistiriitatilanteesta tulee ilmoittaa välittömästi yhtiön johdolle tai hallitukselle.

Gasgrid Finland puuttuu väärinkäytöksiin

Gasgridille on päivitetty luottamuksellinen EU:n whistleblowing-direktiivin mukainen väärinkäytösten ilmoituskanava-palvelu. Ilmoituskanava on väylä ilmoittajan tietoon tulleiden väärinkäytösten ilmoittamiseen. Ilmoituskanavassa voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta Gasgrid Finland Oy:ssä ja sen tytäryrityksissä.

Suosittelemme keskustelemaan väärinkäytösepäilystä ensisijaisesti yrityksemme asiasta vastaavan henkilön kanssa. Mikäli et halua tuoda asiaa yrityksen vastuuhenkilöille, voit käyttää ilmoituskanavaa. Ilmoituskanavassa on mahdollista käydä anonyymiä keskustelua ilmoituksen käsittelijän kanssa.

Ilmoitusten luottamuksellisuus

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoituksia pääsee näkemään yrityksessämme erikseen nimetty väärinkäytöksen selvitysryhmä, joka tutkii ilmoitettua asiaa. Tarvittaessa nämä henkilöt voivat pyytää lisätietoja ilmoittajalta kanavan kautta. He myös vastaavat kanavan kautta kolmen kuukauden sisällä, mihin toimenpiteisiin ryhdymme ilmoituksen perusteella. Otathan siis ylös koodin, jonka saat ilmoituksen jättämisen jälkeen ilmoituskanavassa.

Väärinkäytösten ilmoituskanavaan pääset osoitteesta gasgrid.ilmoituskanava.fi. Tavanomaista palautetta, esimerkiksi asiakas- tai sidosryhmäpalautetta, tulee antaa normaaleja palautekanavia käyttäen, jotka löytyvät osoitteessa gasgrid.fi/yhteystiedot.

Markkinakehitysryhmät

Kutsumme asiakkaitamme kehitysryhmiin, jotka auttavat yhtiötä kehittämään palveluitamme ja kaasumarkkinaa. 

Kehitysryhmiä on kaksi, ja ne ovat tukkumarkkinan kehitysryhmä; englanninkielinen ryhmä rekisteröityneille shippereille, tradereille, siirtojärjestelmän loppukäyttäjille, biokaasun/LNG:n syöttäjille ja kaasunsiirto-operaattoreille sekä vähittäismarkkinan kehitysryhmä; suomenkielinen ryhmä rekisteröityneille vähittäismyyjille ja jakeluverkkoyhtiöille. 

Testaamme vikabanneria