Kaasuverkosto / Mitä putkissamme virtaa?

Mitä putkissamme virtaa?

Putkissamme virtaa maakaasua sekä biokaasua.

Putkissamme virtaava maakaasu tulee sekä Venäjältä että Balticconnectorin valmistumisen myötä myös muualta päin maailmaa laivakuljetuksin tuotavana kaasutettuna nesteytettynä maakaasuna (LNG). GIPL- ja Baltic Pipe-putkiyhteyden valmistuessa kaasua voidaan tuoda myös Länsi-Euroopan, kuten Norjan kaasulähteiltä.

Maakaasu on pääosin metaania (CH4), joka on ilmaa kevyempi kaasu. Maakaasu on hajuton ja väritön kaasu, joten mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi maakaasu hajustetaan. Maakaasua poltettaessa syntyy vettä ja hiilidioksidia.

Biokaasu on kaasuseos, joka sisältää tavallisesti 40-70 % metaania. Biokaasua muodostuu jatkuvasti luonnossa, jätevedenpuhdistamoilla ja kaatopaikoilla. Biokaasua valmistetaan myös erilaisin teknisin menetelmin. Jotta biokaasua voidaan syöttää kaasuverkkoon, se pitää jalostaa metaanipitoisuutta korottamalla. Olemme määritelleen kaasun laadulle kriteerit, joiden tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaat saavat laadukasta kaasua käyttöpaikoilleen, ja että kaasun käyttökohteiden laitteistot pystyvät käyttämään kaasua tehokkaasti omissa prosesseissaan, energiantuotannossa tai raaka-aineena.

Kaasun laatutiedot ovat suuntaa antavia.

Ainesosa Biometaani (jalostettu biokaasu) Maakaasu
Metaani 95-98 % 85-98 %
Hiilidioksidi 0-3 % < 2,5 %
Typpi 0-2 % < 1 %
Happi 0-0,5 % < 0,02 %
Rikkivety Jälkiä -
Siloksaanit Jälkiä -
Kosteus Jälkiä -
Halogenoidut hiilivedyt Jälkiä -
Raskaammat hiilivedyt - < 15 %

Testaamme vikabanneria