Markkinaosapuoleksi rekisteröityminen

Hallinnoimme ja ylläpidämme Suomen kaasumarkkinoiden markkinaosapuolirekisteriä. Kaikkien markkinaosapuolten on rekisteröidyttävä markkinaosapuolirekisteriin toimiakseen Suomen kaasumarkkinoilla. Sama osapuoli voi rekisteröityä markkinaosapuoleksi myös useampaan markkinarooliin. Markkinaosapuoleksi voi rekisteröityä täältä: https://gasgridportal.fi/register

Jotta rekisteröityminen markkinaosapuoleksi on mahdollista, yhtiölläsi tulee olla kanssamme roolikohtainen puitesopimus sekä markkinaroolista riippuen GLN- tai EIC-osapuolitunnus, josta löytyy lisätietoa Tiedonvaihto- ja menettelytapaohjeen luvusta 4.

Mikäli markkinaroolisi myötä sinulla on vakuusvelvollisuuksia meitä kohtaan, löydät vakuuden asettamista varten mallipohjan täältä

Rekisteröityessäsi shipperiksi tai traderiksi tarvitsemme myös viimeisimmän tilinpäätöksen sekä Y-tunnuksen.

Lisätietoja rekisteröitymisprosessista saat Tiedonvaihto- ja menettelytapaohjeen luvusta 3.3.

EIC-koodit

Suomen kaasumarkkinoilla shippereiltä ja tradereiltä edellytetään EIC-osapuolitunnuksien käyttöä (Energy Identification Coding, EIC). Koodeja tarvitaan luotettavaan ja tehokkaaseen tiedonvaihtoon markkinaosapuolten ja siirtoverkonhalitjan välillä, ja ne ovat perusta automatisoidulle tiedonvaihdolle. Gasgrid Finland toimii paikallisena EIC-X-osapuolitunnuksia myöntävänä tahona (Local Issuing Office, LIO) Suomen kaasumarkkinoilla. EIC-osapuoli (EIC participant) on vastuussa osapuolitunnusta hakiessaan antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Kun EIC-osapuolitunnus on myönnetty, EIC-osapuoli on vastuussa antamistaan tiedoista ja niiden pitämisestä ajantasalla EIC-osapuolitunnuksen myöntäneen tahon eli LIO:n suuntaan.

Hakiessaan ja saadessaan EIC-osapuolitunnuksen, EIC-osapuoli sitoutuu “The Energy Identification Coding Scheme (EIC) Reference” -käsikirjan (ks. ENTSO-E:n www-sivu) vaatimuksiin ja toimintatapoihin. Hakiessaan tunnusta EIC-osapuoli hyväksyy, että TSO julkaisee EIC-osapuolesta seuraavat tiedot internet-sivullaan: EIC-X-koodi, osapuolen nimi, näytettävä nimi (display name), Y-tunnus, postinumero ja markkinarooli. Lisäksi osapuolitunnuksen hakija hyväksyy hakiessaan, että TSO lähettää hakijan tiedot (ks. lista alla) ENTSO-E:lle osapuolitunnuksen tekemiseksi kansainväliseksi ja julkaistavaksi ENTSO-E:n internet-sivujen EIC-listalla.

Vain yksi EIC-X koodi voidaan myöntää yhtä Y-tunnusta (VAT number) kohti.

EIC-koodeja hallinnoivat ja myöntävät ENTSO-E:n Central Issuing Office (CIO) ja paikalliset myöntävät tahot eli LIO:t (Local Issuing Office), eli Suomen kaasumarkkinoilla Gasgrid Finland.

EIC-X osapuolitunnusta haetaan lähettämällä seuraavat hakijan tiedot sähköpostilla, customerservice[at]gasgrid.fi:

  • Osapuolen nimi (yrityksen nimi)
  • EIC-tunnuksen yhteydessä näytettävä nimi eli Display Name, maks. 14 merkkiä (näytettävän nimen kokonaismerkkimäärä on 16, mutta LIO lisää alkuun 2 merkkiä pitkän LIO-numeronsa)
  • Y-tunnus (VAT Code)
  • Yrityksen postiosoite
  • Yhteystiedot EIC-koodiin liittyen: yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Markkinarooli: shipper tai trader
  • Kaupparekisteriote

Huomaa, että (johtuen kaasumarkkinoiden kansainvälisestä luonteesta ja mahdollisesta tulevasta Suomi-Baltia-markkinaintegraatiosta) Suomen kaasumarkkinoiden järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija raportoi kaikki myöntämänsä EIC-X-koodit ja hakijoiden antamat tiedot CIO ENTSO-E:lle, jolloin EIC-koodista tulee kansainvälinen. Huomaa myös, että EIC on ainoastaan tiedonvaihtoon liittyvä koodi, eikä se takaa oikeutta toimia energiamarkkinoilla.

Testaamme vikabanneria