Kaasumarkkinat / Läpinäkyvyys ja markkinatieto

Läpinäkyvyys ja markkinatieto

Tällä sivulla julkaisemme markkinalle keskeistä markkinatietoa. Läpinäkyvyydellä (Transparency) on tärkeä rooli toiminnassamme. Gasgrid Finland noudattaa kaasuasetusta (EY) N:o 715/2009 läpinäkyvyysvaatimusten osalta.

Gasgrid julkaisee tiedot, joita verkon käyttäjät tarvitsevat mahdollistaakseen tehokkaan pääsyn Suomen kaasujärjestelmään. Julkaisemme kaikkien olennaisten syöttö- ja ottopisteiden tiedot, jotka julkaistaan ENTSOG:n ylläpitämällä läpinäkyvyysalustalla (Transparency Platform). Läpinäkyvyysalustalta löytyy niin Gasgrid Finlandin kuin muiden Euroopan unionin alueen siirtoverkkoyhtiöiden julkaisemia operatiivisia tietoja (kuten fyysinen kaasuvirta, kaasun laatu) ja kaupallisia tietoja (esim. nominaatiot ja kapasiteetit).

Balticconnector-yhteenliitäntäpisteessä sovellettavat parametrit
Kahdenväliseen kaupankäyntiin allokoitu tekninen kapasiteetti, jossa jaettu kapasiteetti perustuu shipperien vahvistettuihin nominaatioihin. 90 % - -
Pörss(e)ille rajat ylittävää kaupankäyntiä varten jaettu tekninen kapasiteetti 10 % - -
Sovellettava toleranssi* koskien alaspäin renominointia (sovelletaan vain, kun Balticconnectorissa on ruuhkaa ko. suuntaan) 50 000 kWh/h - -
Suurin mahdollinen määrä virtuaalista kapasiteettia**, jota siirtoverkonhaltija voi tarjota, jos Balticconnector on ruuhkainen yhteen suuntaan. 46 000 kWh/h 1 104 MWh/day

*Ruuhkatilanteessa shipper voi renominoida alaspäin Balticconnectorissa maksutta toleranssin rajoissa. Mikäli shipper renominoi alaspäin toleranssia enemmän, shipperin on maksettava toleranssin ylittävästä määrästä siirtoverkonhaltijan ajantasaisen hinnaston mukainen uudelleennominointimaksu.

**Suurin mahdollinen määrä virtuaalista kapasiteettia tarkoittaa enimmäiskapasiteettia, jonta siirtoverkonhaltija voi tarjota teknisen kapasiteetin lisäksi, jos yhteen suuntaan on ruuhkaa ja kapasiteettia on varattu myös vastakkaiseen suuntaan.

Gasgrid julkistaa sisäpiiritiedon tehokkaasti ja oikea-aikaisesti GET Balticin ylläpitämän UMM (Urgent Market Message) -alustan kautta. Varmistaakseen tasapuolisen, samanaikaisen ja syrjimättömän viestinnän, Gasgrid julkaisee esisijaisesti UMM-alustan kautta mm. seuraavat tiedot:

  • syöttö- tai ottopisteissä tapahtuvat muutokset teknisissä kapasiteeteissa
  • tekniseen kapasiteettiin vaikuttavat suunnitellut tai suunnittelemattomat kunnossapitotyöt
  • uuden infrastruktuurin laajentaminen ja purkaminen, jotka vaikuttavat markkinalle tarjottuun tekniseen kapasiteettiin
  • tiedot kapasiteetteihin vaikuttavien infrastruktuurihankkeiden virstanpylväistä Suomessa
  • Markkinaosapuoliin keskeisesti vaikuttavat tiedot (Balticconnectorin kapasiteettiosuudet, toleranssi, virtuaalinen kapasiteetti, mahdollinen tekninen häiriö Gasgridin järjestelmissä).

Suomen ja Baltian alueen kantaverkko-operaattorit (TSO) julkaisevat vuosittain 01.07 mennessä suunnitellut kunnossapitotyöt, jotka voivat vaikuttaa kantaverkkoyhtiöiden tarjoamiin kapasiteettiin. Yhdessä koordinoitu ja sovittu kunnossapitosuunnitelma lisää tehokkuutta, jolloin kantaverkkoyhtiöt voivat maksimoida markkinaosapuolille tarjottavan teknisen kapasiteetin. Gasgrid Finlandin tavoitteena on, että kunnossapitotyöt vaikuttavat mahdollisimman vähän markkinatoimijoihin. Kun siirtoverkonhaltijoiden koordinointi on saatu päätökseen ja lopulliset kunnossapitosuunnitelmat on vahvistettu, tiedot julkaistaan ​​markkinoille.

Raportointi ja markkinainformaatio

Tarjoamme asiakkaiden käyttöön tietoa läpinäkyvästi mm. seuraavilla alustoilla.

Julkaisemme keskeistä kaasumarkkinaa koskevaa tietoa ENTSOG:n Transparency Platformilla. (https://transparency.entsog.eu/).

Tarjoamme asiakkaiden käyttöön tietoa myös niin Gasgrid -portaalissa kuin Datahubissa. Gasgrid-portaalista löytyy tietoa muun muassa tarjottavista kapasiteettimääristä sekä nominoitavissa olevista kaasumääristä. Lisäksi portaalista löytyy lista markkinoilla toimivista osapuolista, tasepositioista sekä lämpöarvoista. Datahubissa asiakkaat saavat toimintansa kannalta keskeistä tietoa, kuten mittaus- ja lämpöarvotietoja sekä käyttöpaikkatietonsa. Datahubissa ja Gasgrid-portaalissa on myös asiakkaiden liiketoimintaa koskevaa tietoa ja siksi tietojen saatavuutta rajoitetaan käyttäjäkohtaisesti.

Julkaisemme markkinan toiminnan kannalta keskeisen tiedon GET Balticin UMM (Urgent Market Message) -alustan kautta. Näin toimimalla varmistamme sen, että markkinatoimijat saavat markkinan toimintaan keskeisesti vaikuttavan tiedon samanaikaisesti tasapuolisesti.

Markkinadatakatsaukset

Gasgrid julkaisee säännöllisesti markkinadatakatsauksia:

Testaamme vikabanneria