Kaasuverkosto / Kaasun siirtoverkosto

Kaasun siirtoverkosto

Korkeapaineinen kaasun siirtoverkosto koostuu toisiinsa liitetyistä maakaasuputkista sekä niihin kuuluvista laitteista, jotka on tarkoitettu maakaasun siirtoon tai jakeluun.

Suomen kaasun siirtoalusta sisältää kaksi valtionrajat ylittävää pistettä; Imatran rajapisteen sekä Balticconnector-yhdyspisteen. Sotatoimien, EU-pakotteiden ja Venäjän maakaasun Suomen-tuontiin liittyvien sopimuserimielisyyksien vuoksi maakaasun maahantuonti Imatran rajapisteen kautta Suomeen päättyi 21.5.2022.

Vuoden 2022 aikana siirtoalustaan liitettiin uusilla yhdysputkilla kaksi LNG terminaalia; Haminan sekä Inkoon terminaalit. Kaasujärjestelmään syötetään biokaasua viiden suomalaisen biokaasulaitoksen kautta. 

 

Siirtoputkisto

Korkeapaineinen siirtoputkisto on 1150 km pitkä ja putket ovat teräsputkia, joista suurin osa on pinnoitettu polyeteenimuovilla. Korkeapaineisen putken lisäksi siirtoverkossa on 60 km matalapaineista putkea. Kaasuputken pinnoitteen antamaa korroosiosuojausta täydentää katodinen suojausjärjestelmä. Siirtoputkiston vanhimmat osat on otettu käyttöön vuonna 1974. Siirtoputkiston halkaisija vaihtelee DN100-DN1000 välillä. 80 % putkista voidaan tarkastaa sisäpuolisesti.

Siirtoputkistoon kuuluu myös 77 km pitkä teräksinen meriputki Viron Paldiskista Suomen Inkooseen, joka on yhteisomisteinen Viron sähkön- ja kaasunsiirtoverkonhaltija Eleringin kanssa. Kaasuputkea voidaan operoida molempiin suuntiin. Meriputken halkaisija on DN500, minkä suunnittelupaine on 80 baria.

Kompressoriasemat

Kompressoriasemien avulla nostetaan kaasun painetta ja siten lisätään kaasuverkoston siirtokapasiteettia. Kompressoriasemilla (Imatra, Kouvola, Mäntsälä) on yhteensä 8 kpl kaasuturbiinikäyttöistä kompressoriyksikköä, joiden akseliteho on yhteensä 54 MW. Näiden lisäksi Gasgrid Finland operoi Inkoon sähkömoottorikäyttöistä kompressoriyksikköä, jonka teho on 6,4 MW.

Venttiiliasemat

Siirtoputkistossa on 8–32 km välein venttiiliasemia, joiden linjasulkuventtiileillä voidaan tarvittaessa katkaista kaasun siirto ja jakelu sekä tyhjentää putki kaasusta ulospuhaltamalla. Venttiiliasemia on 166 kpl, joista 40 kpl kaukovalvottuja.

Linkkiasemat

Gasgrid Finlandilla on oma tiedonsiirtojärjestelmä linkkiasemineen, jonka välityksellä verkoston operointi, valvonta- ja hälytystiedot välitetään Kouvolassa sijaitsevaan 24/7 miehitettyyn keskusvalvomoon.

Paineenvähennysasemat

Paineenvähennysasemat ovat osa siirtoputkistoa. Asemat on sijoitettu asiakasrajapintaan lähelle asiakkaiden jakeluputkistoja tai prosesseja. Paineenvähennysasemien tehtävänä on säätää kaasun painetaso asiakkaalle sopivaksi. Siirretyn kaasun määrämittaus tapahtuu paineenvähennysasemilla.

Kaasun hajustus

Kaasu hajustetaan ennen sen toimittamista asiakkaalle. Erityistapauksissa kaasu voidaan toimittaa hajustamattomana, mutta siihen tarvitaan viranomaisen lupa.

Kaasuverkosto palvelee myös biokaasua

Maakaasun lisäksi kaasun siirtoverkostoon syötetään myös uusiutuvaa biokaasua neljältä eri biokaasulaitokselta Suomessa. Biokaasulaitokset sijaitsevat Espoossa, Kouvolassa, Lahdessa ja Riihimäellä. Edellä mainittujen lisäksi Haminassa sijaitseva biokaasulaitos on kytketty jakeluverkkoon.

Testaamme vikabanneria