Palvelumme / Siirtoverkkoon liittymisen palvelut

Siirtoverkkoon liittymisen palvelut

Liitämme pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan verkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät maakaasun käyttö- ja varastointikohteet, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistot, uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun tuotantolaitokset ja erilliset linjat toiminta-alueellaan.

Uuden liittymän osalta julkaisemme tekniset vaatimukset sekä kohtuullisen ajan, jonka kuluessa käsittelemme liittymistä koskevat tarjouspyynnöt. Liittymää pyytävällä toimijalla on oikeus pyytää meiltä kattava ja riittävän yksityiskotainen arvio liittymiskustannuksista sekä tarjoamaan arvio liittymän toimitusajasta.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa