Registrera sig som marknadsaktör

Vi administrerar och underhåller ett register över marknadsaktörer på gasmarknaden i Finland. Alla marknadsaktörer ska registrera sig i registret över marknadsaktörer för att kunna verka på gasmarknaden i Finland. Samma aktör kan registrera sig som marknadsaktör i flera olika marknadsroller. Du kan registrera dig som marknadsaktör här: https://gasgridportal.fi/register

För att registrering som marknadsaktör ska vara möjlig måste ditt bolag ha ett rollspecifikt ramavtal med oss samt ett GLN- eller EIC-nummer, beroende på marknadsroll. Närmare information om det hittar du i avsnitt 4 i Anvisningar om informationsutbyte och förfaringssätt. Dessutom finns det ytterligare information om GLN-numret här.

När du registrerar dig som shipper eller trader behöver vi även ditt senaste bokslut och ditt FO-nummer. 

Ytterligare information om registreringsprocessen hittar du i avsnitt 3.3. i Anvisningar om informationsutbyte och förfaringssätt.

EIC-koder

På gasmarknaden i Finland måste shippers och traders använda EIC-koder (Energy Identification Coding, EIC). Koderna behövs för ett tillförlitligt och effektivt informationsutbyte mellan marknadsaktörerna och överföringsnätsinnehavaren, och de är grunden till automatiserat informationsutbyte. Gasgrid Finland är lokalt kontor för utfärdande av EIC-X-koder (Local Issuing Office, LIO) för gasmarknaden i Finland. EIC-deltagaren (EIC participant) är ansvarig för att de angivna uppgifterna vid ansökan om koden är korrekta och tillräckliga. När EIC-koden har beviljats är EIC-deltagaren ansvarig för de uppgifter som deltagaren angett och för att de är uppdaterade gentemot den instans som utfärdar koden, det vill säga LIO.

Efter att ha ansökt om och fått EIC-koden förbinder sig EIC-deltagaren att följa kraven och förfaringssätten i handboken ”The Energy Identification Coding Scheme (EIC) Reference” (se ENTSO-E:s webbplats). Vid ansökan om koden godkänner EIC-deltagaren att TSO (överföringsnätsinnehavare) publicerar följande information om EIC-deltagaren på sin webbplats: EIC-X-kod, deltagarens namn, namn som visas (display name), FO-nummer, postnummer och marknadsroll. Dessutom godkänner den sökande vid ansökan att TSO skickar den sökandes uppgifter (se lista nedan) till ENTSO-E för att göra koden internationell och möjlig att publicera i EIC-listan på ENTSO-E:s webbplats.

Endast en EIC-X-kod kan beviljas per FO-nummer (VAT number).

EIC-koderna administreras och beviljas av ENTSO-E:s Central Issuing Office (CIO) och lokala instanser, det vill säga LIO (Local Issuing Office), vilket på den finska gasmarknaden betyder Gasgrid Finland.

Man ansöker om en EIC-X-kod genom att skicka följande uppgifter om den sökande via e-post till customerservice@gasgrid.fi:

  • Deltagarens namn (företagets namn)
  • Namn som visas i anslutning till EIC-koden, det vill säga Display Name, max. 14 tecken (det totala antalet tecken för det namn som visas är 16, men LIO lägger till ett två tecken långt LIO-nummer i början)
  • FO-nummer (VAT Code)
  • Företagets postadress
  • Kontaktuppgifter i anslutning till EIC-kod: kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress
  • Marknadsroll: shipper eller trader
  • Handelsregisterutdrag

Observera att (på grund av gasmarknadernas internationella beskaffenhet och eventuell framtida marknadsintegrering Finland-Baltikum) den överföringsnätsinnehavare som har systemansvar på gasmarknaden i Finland rapporterar alla EIC-X-koder som denne har beviljat och de uppgifter som de sökande har angett till CIO ENTSO-E, varvid EIC-koden blir internationell. Observera också att EIC endast är en kod som har med informationsutbyte att göra och inte garanterar rätten att vara verksam på energimarknaden.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern