Kaasumarkkinat / Markkinasäännöt ja suositukset

Markkinasäännöt ja suositukset

Markkinasäännöissä määritellään kaasumarkkinan toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti markkinatoimijat toimivat tukku- ja vähittäismarkkinoilla. Markkinasäännöt on kehitetty yhdessä markkinatoimijoiden ja viranomaisten kanssa, ja niitä päivitetään ja kehitetään tarpeen mukaisesti.

Kaasumarkkinan ohjeet ja suositukset täydentävät Suomen kaasumarkkinan sääntöjä.

Kaasumarkkinan menettelytapa- ja tiedonvaihto-ohje on laadittu shippereille, tradereille, siirtoverkon loppukäyttäjille, biokaasun verkkoonsyöttäjille, jakeluverkonhaltijoille ja vähittäismyyjille tarkentamaan menettelytapoihin liittyviä suosituksia ja tiedonvaihtoon liittyviä vaatimuksia ja ohjeita.     

Gasgrid-portaali toimii tukkumarkkinan käyttöliittymänä (kapasiteetin varaaminen, nominointi, toimitussuhteet) ja Datahub vähittäismarkkinan keskitettynä tiedonvaihtopalveluna. 

Kaasun mittaussuositukset on laadittu siirtoverkonhaltijalle, jakeluverkonhaltijoille ja mittausvastaaville, mutta myös muille mittaukseen sekä mittaustietojen käsittelyyn, välitykseen ja vastaanottoon liittyville osapuolille. Suositus käsittelee sekä siirto- että jakeluverkon mittauksia.

Tämä on vikabannerin testi