Företaget / Utveckling

Gas en del av framtidens energisystem

Elproduktion som bygger på solenergi och vindkraft är beroende av väderförhållandena. De varierande väderförhållandena i Finland gör att man ännu inte kan upprätthålla ett stabilt energisystem med förnybara energikällor. Gasformiga bränslen är en snabbt tillgänglig energikälla som ger ett nödvändigt tillskott till vårt energisystem och ökar dess tillförlitlighet. Man kan exempelvis redan nu använda gas i trafiken en blåsig dag och en stilla dag kan gasen vara i ett reservkraftaggregat.

Snabbare väg mot koldioxidneutralitet med gas

Olika slags gas och en effektiv marknad för dessa bygger en bro mellan koldioxidfri energi och ett koldioxidneutralt samhälle. Inom lätt och tung trafik erbjuder biogas, LNG och naturgas hållbara, effektiva och konkurrenskraftiga alternativ på vägen mot koldioxidneutralitet.

Andelen utsläppsfri el i Finland kommer att vara mycket högre i framtiden än för närvarande. Effektiv integrering av gas-, värme- och kylsystem erbjuder nödvändig flexibilitet och möjligheter att lagra energi. Gasernas mångfald ökar och det skapas nya användningsområden. Gasmarknaden och Gasgrid Finlands överföringsnät och tjänster utgör en mångsidig energiplattform som stöder användningen av olika gaser, försörjningssäkerhet, gasöverföring och flexibiliteten i energisystemet genom sektorsintegration.

Överföringsnät som energiplattform?

Enligt vår vision kan man i framtiden överföra syntetisk metan framställt av vindkraft och solenergi, eller efter ytterligare investeringar väte, i vår infrastruktur. Syntetiska gaser är också en del av lösningen för att flexibelt sammankoppla olika sektorer.

Syntetisk gas kan exempelvis göras med Power-to-Gas-teknologi, då man avskiljer väte från vatten med hjälp av ström. Med hjälp av koldioxid från luften eller från andra källor gör man metan av väte.

I synnerhet när det gäller vindkrafts- och solenergiproduktionen är utmaningen de varierande väderförhållandena. Med hjälp av Power-to-Gas-teknologin kan man i framtiden med dessa elproduktionsmetoder producera gas för lagring och överföra den i gasledningsnätet. Vi tror att överföringsnäten i framtiden i allt högre grad kommer att fungera som energiplattformar.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern