Företaget / Administration och ledning

Administration och ledning

Bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören ansvarar för bolagets styrning. Den högsta beslutanderätten innehas av bolagsstämman.

Bolagsstämman väljer bolagsstyrelsen. Styrelsen ansvarar för bolagets strategi, för styrningen av bolaget, för att verksamheten bedrivs på rätt sätt och för ett gott företagsstyre. Verkställande direktören ansvarar för den operativa verksamheten med hjälp av ledningsgruppen.

Gasgrid Finland Oy tillämpar i sitt ledarskap Värdepappersmarknadsföreningen rf:s kod för bolagsstyrning för börsnoterade bolag.

Styrelse

Kai-Petteri Purhonen

Päivi Nerg

Asta Sihvonen-Punkka

Jero Ahola

Saija Kivinen

placeholder.png

Nimi

Verkställande direktör och ledningsgrupp

Olli Sipilä

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Janne Grönlund

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anni Sarvaranta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Petri Dahlström

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Virve Wright

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Namn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Marknadsutvecklingsgrupper

Gasgrid Finland bjuder in sina kunder till utvecklingsgrupper som hjälper företaget att utveckla sina tjänster och gasmarknaden.

Det finns två grupper: Wholesale market development group (på engelska) för de som har registrerad sig som shipper, trader, överföringsnätets slutförbrukare, eller biogas / LNG-matare samt gasöverföringsoperatörerna och Utvecklingsgrupp för detaljhandelsmarknaden för registrerade återförsäljare och distributionsföretag.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa