Gasnät / Vad flödar i våra rörledningar?

Vad flödar i våra rörledningar?

I våra rörledningar flödar naturgas och biogas.

Den naturgas som flödar i våra rörledningar kommer från Ryssland och i och med att Balticconnector blivit färdig även flytande naturgas (LNG) från andra håll i världen som kommer med fartygstransporter. När GIPL- och Baltic Pipe-rörledningsförbindelserna blir färdiga kan gas även tas från gaskällor i Västeuropa, som exempelvis Norge.

Naturgas består främst av metan (CH4), som är en gas som är lättare än luft. Naturgas är en luktfri och färglös gas, och därför tillsätts ett luktämne i gasen så att man upptäcker eventuella läckor. Vid förbränning av naturgas bildas vatten och koldioxid.

Biogas är en gasblandning som normalt innehåller 40–70 procent metan. Biogas bildas kontinuerligt i naturen, på vattenreningsverk och på avfallsstationer. Biogas framställs också med olika tekniska metoder. För att biogas ska kunna matas in i gasnätet måste den förädlas genom att öka metanhalten. Vi har fastställt kriterier för gasens kvalitet, vars syfte är att säkerställa att kunderna får gas av hög kvalitet till sina anläggningsställen och att gasen kan användas effektivt i den utrustning som finns i de egna processerna på anläggningsstället, i energiproduktionen eller som råvara.

Informationen om gasens kvalitet är riktgivande.

Komponent Biometan (uppgraderad biogas) Naturgas
Metan 95-98 % 85-98 %
Koldioxid 0-3 % < 2,5 %
Kväve 0-2 % < 1 %
Syre 0-0,5 % < 0,02 %
Svavelväte Jälkiä -
Siloxaner Jälkiä -
Fuktighet Jälkiä -
Halogenerade kolväten Jälkiä -
Tyngre kolväten - < 15 %

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern