Våra tjänster / Tjänster för anslutning

Tjänster för anslutning till överföringsnätet

På begäran och mot en skälig ersättning ansluter vi till vårt nät sådana drifts- och lagringsställen för naturgas, behandlingsanläggningar för flytande naturgas, produktionsanläggningar för gas från förnybara energikällor och direktledningar som uppfyller de tekniska kraven inom vårt verksamhetsområde.

Vad beträffar nya anslutningar publicerar vi de tekniska kraven samt den skäliga tid inom vilken vi behandlar anbudsförfrågningar om anslutning. Abonnenten som begär anslutning har rätt att be oss om en heltäckande och tillräckligt detaljerad uppskattning av anslutningskostnaderna samt en bedömning av när anslutningen kan levereras.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern