Våra tjänster / Balanseringstjänster

Balanseringstjänster

Vi ansvarar för den fysiska balansen i Finlands gassystem samt för att ordna balansering och balansavräkning.

För att uppnå fysisk balans i gassystemet köper vi in gasenergi på gasbörsen och från shippers, som vi har ingått ett balanseringstjänstavtal med. Balanseringstjänstavtalen upphandlas. Gas köps in till ett lägre pris och säljs till ett högre pris.

Ytterligare information om balansering hittar du i avsnitt 9 i reglerna för gasöverföring samt i villkoren för balansering som bekräftats av Energimyndigheten. 

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern