Kontaktuppgifter

Om du planerar arbete nära en gasledning, kontakta oss gärna tre arbetsdagar före din schemalagda arbetsdag på numret 020 447 8713.

Vid en nödsituation eller läckor eller olyckor i samband med överföringsledningar, kontakta vår övervaktningscentralens nödnummer på 05 375 1555 eller ring Nödhjälpcentrets nummer 112.

Övervakningscentralen​

Lausunnot ja näytöt:

Jos aiot työskennellä kaasuputken läheisyydessä, ota meihin yhteyttä mielellään kolme työpäivää aikaisemmin puh. 020 4478713.

Ota yhteyttä mahdollisissa siirtoputkistoon liittyvissä vuoto- tai onnettomuustapauksissa: Hätätilanteet, keskusvalvomo p. 05 3751 555 tai hätäkeskus 112.

MAAKAASUN SIIRTOVERKOSTON LAUSUNNOT:

Maankäytön suunnittelu, kaavoitus ja YVA

Sähköä johtavat rakenteet, kaapeloinnit

Muut rakenteet ja rakennukset

Yleinen turvallisuus
 

MAAKAASUN SIIRTOVERKOSTON PAIKKATIEDOT:

PUTKEN NÄYTÖT JA YLITYKSET, MAANRAKENNUS SEKÄ LAUSUTUT HANKKEET VALVOTAAN ALUEITTAIN:

1 Länsi (Pirkanmaa)

2 Etelä (Uusimaa)

3 Itä (Kymenlaakso)

4 Itä (Etelä-Karjala)

Toimipisteiden sijaintitiedot

Kouvolan toimipiste

Espoon toimipiste

Imatran toimipiste

Mäntsälän toimipiste

Laskutusosoitteet

Sähköpostiosoite laskuille

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra pressmeddelanden

Gasgrid ingriper i oegentligheter

Vi vill agera ansvarsfullt och ta emot anmälningar om oegentligheter från intressentgrupper så att den egna verksamheten kontinuerligt kan förbättras och eventuella missförhållanden hanteras. Företagets uppdaterade anmälningskanal för oegentligheter uppfyller kraven för EU:s whistleblowing-direktiv. Vi välkomnar anmälningar om brott mot lagstiftningen eller oetisk verksamhet på kanalen. Läs mer här.

Tämä on vikabannerin testi