Våra tjänster / Prislista över överföringar och tjänster

Prislista över överföringar och tjänster

Du hittar en prislista över överföringar och tjänster här. Prislistan innehåller förutom överföringspriserna för gas beräkningsmetoder för balansavvikelseavgift, kapacitetsöverskridandeavgift och priser för centraliserat informationsutbyte.

Enligt naturgasmarknadslagen ska överföringsnätsinnehavaren ta ut en överföringsavgift för inmatnings- och uttagspunkter inom Finland. Åren 2020 och 2021 är det Energimyndigheten som fastställer överföringsavgifterna för naturgassystemets förbindelser utomlands.

Från och med den 1 januari 2020 tillämpas frimärkesprissättning som referensprismetod för inmatnings- och uttagssystemet för gas i Finland. Enligt frimärkesprissättningen påverkar inte avståndet mellan inmatnings- och uttagspunkterna eller den tekniska överföringskapaciteten enhetspriset på överföringskapaciteten. Frimärkesprissättning tillämpas enligt kapacitetsnätets tariffer. Kapacitetstariffen tillämpas både på inmatnings- och uttagskapaciteten.

Priset på kapacitetsprodukten fastställs utifrån produktens längd – ju längre kapacitetsprodukt desto lägre pris. Vi erbjuder kapacitetsprodukter per år, kvartal, månad, dag och del av dag. Utöver den kapacitetsbaserade tariffen tar vi ut en zonavgift som är lägre än kapacitetstariffen för uttagszonen. Detta för att täcka rörliga kostnader för överföring av gasen.

Länk till tariffer (FI) »

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern