Gasnät / Identifiering av gasledning

Identifiering av gasledning

Naturgasledningarna är utmärkta med märkningsstolpar och -skyltar, identifieringssköldar eller andra märkningar i terrängen för att förhindra oavsiktliga skador. Det landbaserade högtrycksledningssystemet är i färgen violett och det landbaserade distributions- och driftrörsystemet är gult. Märkningarna av överföringsledningarna är i svart text på gul bakgrund.

I skogsområden och tätorter kan naturgasledningen ses som en 5–10 meter bred trädlös zon. Alla byggnadsarbeten är förbjudna fem meter från gasledningen utan tillstånd från rörledningens ägare.

Bild på skylt med grävningsförbud:

Rörledningens placering

Vårt överföringsledningssystem ligger i södra Finland. På kartappen visas gasledningssystemet, de tryckreduceringsstationer som fungerar som kundernas gränssnitt och märkningsstolpar. I appen kan du zooma och se säkerhetsavstånd för olika funktioner. Dessutom visas anodfälten i anslutning till rörledningens elektroniska korrosionsskydd. De olika säkerhetsavstånden för olika funktioner kan ses i nivåmenyn. Du kan även be om ett utlåtande i karttjänsten.

Verka på gaslinjer

Överskridande av gaslinjerna med tunga fordon på obekräftade punkter och arbete närmare än fem meter från gasledningen är förbjudet utan tillstånd och övervakning av Gasgrid Finland. Om du planerar verksamhet i närheten av naturgasledningen bör du sätta dig in våra anvisningar och kontakta våra inspektörer. Inspektören, som kommer till platsen utan kostnad, anvisar den exakta platsen för gasledningen. Röjning av diken och bearbetning av marken görs under inspektörens ledning.

Om du tänker arbeta i närheten av gasledningar bör du helst kontakta oss tre arbetsdagar i förväg på tfn (020) 44 78713. Vår inspektör kommer till platsen utan kostnad.

Överföringsledningarna är indelade i rörprover och övergångar, anläggningsarbeten och när det gäller utlåtanden som krävs för projekt i närheten av överföringsledningarna i fyra områden. Om du har frågor om lägesinformation för rörledningen eller skriftliga tillstånd, hittar du kontaktuppgifterna här. Samtidigt övervakas rörprover, övergångar på obekräftade ställen, byggande samt projekt med utlåtanden områdesvis enligt kontaktuppgiftsblanketten.

Tämä on vikabannerin testi