Gasnät / Överföringsnät för gas

Överföringsnät för gas

Högtrycksöverföringsnätet för gas består av naturgasledningar som är sammankopplade med varandra samt tillhörande utrustning avsedd för överföring eller distribution av naturgas. Man matar in naturgas i överföringsnätet från Ryssland till Finland via mottagningsstationen i Imatra och via Balticconnector från Estland till kompressorstationen i Ingå till Finland. Dessutom kommer det finsk biogas från finska biogasanläggningar.

Överföringsledningar

Högtrycksledningen är 1 150 km lång och består av stålrör, varav huvudparten är belagda med polyetenplast. Förutom högtrycksledningen finns det en c. 60 km lång lågtrycksledning i överföringsnätet. Det korrosionsskydd som ytbeläggningen på gasledningen ger kompletterar det katodiska skyddssystemet. Överföringsledningens äldsta delar togs i bruk år 1974. Ledningen har en diameter på DN100–DN1000. 80 procent av rörledningen kan inspekteras på insidan.

I överföringsledningen ingår också en 77 km lång havsledning i stål från Paldiski i Estland till Ingå i Finland, som ägs gemensamt tillsammans med el- och gasöverföringsnätsinnehavaren Elering AS i Estland. Gasledningen kan gå i båda riktningarna. Havsröret har en diameter på DN500 och ett konstruktionstryck på 80 bar.

Kompressorstationer

Med hjälp av kompressorstationerna ökas gastrycket, vilket innebär att man ökar gasnätets överföringskapacitet. På kompressorstationerna (Imatra, Kouvola, Mäntsälä) finns det sammanlagt 8 gasturbindrivna kompressorenheter med en axeleffekt på sammanlagt 54 MW. Utöver dessa har Gasgrid Finland en elmotordriven kompressorenhet i drift i Ingå, med en effekt på 6,4 MW.

Ventilstationer

I överföringsledningarna är det en ventilstation med 8–32 km mellanrum, vars linjeavstängningsventiler kan användas för att vid behov stoppa gasöverföringen och -distributionen samt tömma rörledningen på gas genom att blåsa ut den. Det finns 166 ventilstationer, varav 40 fjärrövervakas.

Länkstationer

Gasgrid Finland har ett eget dataöverföringssystem med länkstationer, genom vilket driften av nätverket samt övervaknings- och larminformation överförs till den dygnet-runt-bemannade övervakningscentralen i Kouvola.

Tryckreduceringsstationer

Tryckreduceringsstationer är en del av överföringsledningarna. Stationerna är placerade i kundkontaktytan i närheten av kundernas distributionsledningar eller processer. Tryckreduceringsstationerna har till uppgift att reglera gastrycket så att det är lagom för kunden. Anpassningen av mängden gas som överförs sker på tryckreduceringsstationerna.

Odörisering av gas

Ett luktämne tillsätts i gasen innan den levereras till kunden. I särskilda fall kan gasen levereras luktfri, men då krävs myndighetstillstånd.

Gasnätet används även för biogas

Förutom naturgas matas även förnybar biogas från fyra olika biogasanläggningar i Finland in i gasöverföringsnätet. Biogasanläggningarna ligger i Esbo, Kouvola, Lahtis och Riihimäki. Förutom ovan nämnda anläggningar är biogasanläggningen i Fredrikshamn kopplad till distributionsnätet.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern