Företaget / Presentation

Verksamheten i ett nötskal

Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem.

Historia

Tillämpningen av de undantag i Europeiska unionens lagstiftning om den inre marknaden för naturgas som gäller öppnandet av marknaden upphörde i Finland då gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland färdigställdes, och Finlands gasmarknad öppnades för konkurrens den 1 januari 2020 i enlighet med Europeiska unionens bestämmelser.

På en öppen gasmarknad med fri konkurrens kan inte samma företag både ha hand om överföringen av försäljningen av gas. Därför åtskildes gasöverföringsverksamheten inom Gasum Oy och ett nytt bolag för idkandet av gasöverföringsverksamhet grundades. Från och med den 1 januari 2020 har nätbolaget Gasgrid Finland Oy, som ägs av finska staten, ansvarat för överföringen av gas.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern