Företaget / Presentation

Verksamheten i ett nötskal

Vi erbjuder säker, kostnadseffektiv och tillförlitlig gasöverföring till våra kunder och samhället. Vi utvecklar aktivt infrastrukturen, tjänsterna och gasmarknaden för att främja framtidens koldioxidneutrala energiförsörjningssystem.

Kontakta oss:

Våra strategiska mål

Kundorienterat, pålitligt och kostnadeffektivt gasöverföringsbolag​
Anvarsfull, transparent verksamhetsmodell som utvecklas
Marknaden i Östersjöområder öppnas och harmoniseras
Ökad konkurrens för gasformiga bränslen som en del av samhällets mål att nå koldioxidneutralitet

Kundorienterat, pålitligt och kostnadeffektivt gasöverföringsbolag​

Anvarsfull, transparent verksamhetsmodell som utvecklas

Marknaden i Östersjöområder öppnas och harmoniseras

Ökad konkurrens för gasformiga bränslen som en del av samhällets mål att nå koldioxidneutraliteta

Historia

Tillämpningen av de undantag i Europeiska unionens lagstiftning om den inre marknaden för naturgas som gäller öppnandet av marknaden upphörde i Finland då gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland färdigställdes, och Finlands gasmarknad öppnades för konkurrens den 1 januari 2020 i enlighet med Europeiska unionens bestämmelser.

På en öppen gasmarknad med fri konkurrens kan inte samma företag både ha hand om överföringen av försäljningen av gas. Därför åtskildes gasöverföringsverksamheten inom Gasum Oy och ett nytt bolag för idkandet av gasöverföringsverksamhet grundades. Från och med den 1 januari 2020 har nätbolaget Gasgrid Finland Oy, som ägs av finska staten, ansvarat för överföringen av gas.

Something is going on...

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa