Överföring energi.

Gaser möjliggör ett koldioxidneutralt samhälle
– vi ger den en plattform
Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och
kostnadseffektiv gasöverföring.
Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem.

Vi ser till att gasöverföringen i vårt land sker säkert och tillförlitligt. Gaser leds i våra rörledningar under marken även inom ditt område. Vi rekommenderar att du alltid kontaktar oss när du planerar att arbeta i närheten av gasledningen – det är helt avgiftsfritt.

Kom ihåg naturgasledningen logol

Gasgrid i ett nötskal

Vi är ett statsbolag som verkar som systemansvarig för överföringssystemet i Finland. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem.
Läs mer om oss här.

200
GWh/d: maximal överförings-kapacitet till Finland, varav 220 GWh/d från Ryssland och 80 GWh/d från Estland
1200
km ledning, 9 kompressor-enheter, 4 olika lägen
0
GWh gaslager i ledningen
100
distributionspunkter
1200
GWh: maximal daglig gasöverföringsvolym
10
TWh energi levererad i 2021
100
MEUR omsättning i 2021
1200
ton förebyggande av metanutsläpp 2021
10
Försörjningsavbrotter, olyckor eller miljöstörningar 2021*

* Oplanerat leveransavbrotter, olyckor för egen personal eller miljöstörningar

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern