Överföring energi.

Vi ser till att gasöverföringen i vårt land sker säkert och tillförlitligt. Gaser leds i våra rörledningar under marken även inom ditt område. Vi rekommenderar att du alltid kontaktar oss när du planerar att arbeta i närheten av gasledningen – det är helt avgiftsfritt.

Kom ihåg naturgasledningen logol

Gasgrid i ett nötskal

Vi är ett statsbolag som verkar som systemansvarig för överföringssystemet i Finland. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem.
Läs mer om oss här.

200
GWh/d: maximal överförings-kapacitet till Finland
1200
km ledning, 9 kompressor-enheter, 4 olika lägen
0
GWh gaslager i ledningen
100
distributionspunkter
1200
GWh: maximal daglig gasöverföringsvolym
10
TWh energi levererad i 2021
100
MEUR omsättning i 2021
1200
ton förebyggande av metanutsläpp 2021
10
Försörjningsavbrotter, olyckor eller miljöstörningar 2021*

* Oplanerat leveransavbrotter, olyckor för egen personal eller miljöstörningar

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern