Överföring energi.

Gaser möjliggör ett koldioxidneutralt samhälle
– vi ger den en plattform
Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och
kostnadseffektiv gasöverföring.
Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem.

Gasgrid i ett nötskal

Vi är ett statsbolag som verkar som systemansvarig för överföringssystemet i Finland. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem.
Läs mer om oss här.

200
GWh/d: maximal överförings-kapacitet till Finland, varav 220 GWh/d från Ryssland och 80 GWh/d från Estland
1200
km ledning, 9 kompressor-enheter, 4 olika lägen
0
GWh gaslager i ledningen
100
distributionspunkter
1200
MEUR omsättning i 2020
10
TWh energi levererad i 2020

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern