Våra tjänster / Kundservice

Kundservice

Kundservice

Vi ansvarar för underhållet av gassystemet dygnet runt och övervakar gassystemets funktion alla dagar om året, dygnet runt. Vi ansvarar även för gasmarknadens funktion och utveckling. Vi hjälper våra kunder enligt behov. Kontakta gärna oss om du har frågor!

Kundservice – teknisk

Om du planerar åtgärder i närheten av en gasledning bör du kontakta oss senast tre vardagar innan de planerade åtgärderna påbörjas i närheten av gasledningen på telefonnummer (020) 44 78713.

Kontakta oss vid eventuella läckage eller olyckor i anslutning till rörledningarna till övervakningscentralens nödnummer på 05 3751 555 eller till Nödcentralsverket på 112.

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern