Kaasumarkkinat / Kaasut osana tulevaisuuden energiajärjestelmää

Kaasut osana tulevaisuuden energiajärjestelmää

Aurinko- ja tuulienergiaan perustuva sähköntuotanto on riippuvaista sääolosuhteista. Sääolosuhteiden vaihtelevuus Suomessa aiheuttaa sen, ettei uusiutuvien energialähteiden avulla voida vielä ylläpitää vakaata energiajärjestelmää. Kaasumaiset polttoaineet tuovat nopeasti käyttöönotettavana energialähteenä tarpeellisen lisän energiajärjestelmäämme ja parantavat sen luotettavuutta. Esimerkiksi jo nyt kaasua voi tuulisena päivänä hyödyntää liikennekäytössä ja tuulettomana päivänä kaasulla toimivassa sähköjärjestelmän varavoimakoneessa.

Kaasujen avulla nopeammin kohti hiilineutraaliutta

Erilaiset kaasut ja näiden tehokas markkina rakentavat siltaa hiilettömään energiaan ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Kevyessä ja raskaassa liikenteessä biokaasu, LNG ja maakaasu tarjoavat kestäviä, tehokkaita ja kilpailukykyisiä vaihtoehtoja matkalla kohti hiilineutraaliutta.

Lähivuosina maakaasu- ja biokaasu mahdollistavat nopeutetun muutoksen yhä vähäpäästöisemmäksi yhteiskunnaksi. Uskomme myös. että energiasektoreiden välinen yhdentyminen, nk. sector coupling lisääntyy tulevaisuudessa. Tämä tulee näkymään myös kaasu- lämpö- ja sähkömarkkinoiden lähentymisenä. 

Siirtoverkosta energia-alustaksi?

Visiomme mukaan infrastruktuurissamme voi tulevaisuudessa siirtää tuuli- ja aurinkoenergialla tehtyä synteettistä metaania tai lisäinvestointien jälkeen vetyä. Synteettiset kaasut ovat myös osa ratkaisua eri sektoreiden joustavalle yhdistämiselle.

Synteettistä kaasua saadaan esimerkiksi tehtyä Power-to-Gas -teknologialla, jossa vedestä erotetaan uusiutuvilla tuotetun sähkön avulla vetyä. Ilmasta tai muista lähteistä saatavan hiilidioksidin avulla vedystä metanoidaan metaania.

Erityisesti tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon osalta haasteena ovat vaihtelevat sääolosuhteet. Power-to-Gas -teknologian avulla näillä sähköntuotantomenetelmillä voi tulevaisuudessa tuottaa kaasua varastoitavaksi ja siirrettäväksi kaasuverkostossa. Uskomme, että tulevaisuudessa siirtoverkot toimivat yhä enemmissä määrin energia-alustoina.

Gasgrid skenaariot 2040

Osana strategiatyötämme 2020 laadimme pitkälle tulevaisuuteen katsovat tutkivat skenaariot, joiden myötä hahmotellaan tulevaisuuden toimintaympäristöä ja kaasumarkkinoiden kehitystä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Skenaariotyössä haetaan syvällistä ymmärrystä toimintaympäristön muutoksista ja katsotaan pitkälle tulevaisuuteen samalla kartoittaen Gasgridin ja Suomen kaasumarkkinan kannalta keskeisiä toimintaympäristön muutosvoimia sekä niihin liittyvää epävarmuutta.

Skenaarioiden laadintaan osallistettiin asiakkaita ja sidosyhmiä laajasti kyselyn ja työpajojen ja haastatteluiden muodossa.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa