Hankkeet / LNG-terminaalilaiva

LNG-terminaalilaiva

Suomen valtio on pyytänyt Gasgrid Finland Oy:tä selvittämään kelluvan LNG-terminaalilaivan, tai floating storage and regasification unitin (FSRU), lisäämistä vaihtoehdoksi Suomen kaasuntuonnille. Terminaalilaivan vuokraus mahdollistaa Suomen irtautumisen venäläisen putkikaasun riippuvuudesta. Huoltovarmuuden turvaaminen mahdollisissa arvaamattomissa ja ennakoimattomissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. LNG-terminaalilaiva on nopein ratkaisu varmistaa Suomen huoltovarmuus sekä kaasun toimitusten jatkuvuus kaikissa eri skenaarioissa. Laiva turvaa Suomen energiansaannin sekä teollisuudelle että kotitalouksille pitkäaikaisesti, ja on siksi tärkeä hanke koko Suomelle. Samalla terminaali palvelisi laajemmin Itämeren alueen tarpeita.

Projektin alustava aikataulu

Ajankohtaista

Intensiivisin ja aikataulukriittisin rakennusvaihe ja melua aiheuttavat työt ajoittuvat syys-joulukuulle 2022.

Lähtökohtaisesti rakennustyöt eivät aiheuta normaalia maanrakennusta suurempaa ääntä. Kovaäänisin työvaihe liittyy paalutustöihin, joista suurin osa tehdään satama-alueella. Jotta melusta asukkaille mahdollisesti aiheutuva haitta voidaan minimoida, noudatamme töiden tekemisessä tarkkoja työaikoja. Kahden kuukauden ajan porapaalutuksen ollessa käynnissä seuraamme melutasoa melumittareilla.

Mahdollista meluhaittaa tuottavat rakennusvaiheet, kuten porapaalutus satama-alueella, poraukset, louhinta ja räjäytystyöt, aloitetaan aikaisintaan maanantaina 15.8.2022. Maanrakennustyöt putkilinjalla, joka kulkee LNG-terminaalista Inkoon kompressoriasemalle, on jo aloitettu.

Meluhaittoja minimoidaksemme aloitamme viikonlopputyöt vasta syyskuussa, kun pääasiallinen mökkikausi alkaa olla ohi.

Maltillista melua aiheuttavia rakennustöitä voidaan tehdä maanantaista sunnuntaihin klo 7–22 pois lukien työvaiheet, jotka toteutetaan seuraavalla aikavälillä:

  • louhinta ma-pe klo 8–18
  • porapaalutus ma-pe klo 7–19
  • porapaalutus ma-su klo 7–21 (viikoilla 34–44)

Poikkeavaa meluhaittaa tuottavat työvaiheet pyritään ajoittamaan arkipäiviin klo 7–18 väliselle ajalle. Räjäytykset suoritetaan arkipäivisin klo 8–16. Juhlapyhäpäivinä ja niiden aattopäivinä, poikkeavaa meluhaittaa tai tärinää aiheuttavia töitä ei tehdä lainkaan.

Hankkeen viimeisimmät uutiset

Infotilaisuus terminaalilaivahankkeesta Inkoon kuntalaisille 9.12.

Invitation for requesting FSRU spot capacity for Q1/2023

Satu Mattila nimitetty Gasgrid Floating LNG Terminal Finlandin toimitusjohtajaksi

Maakaasuputkiston painekokeista johtuvia meluhaittoja Inkoossa marraskuussa

Recording and materials of the webinar concerning the floating LNG terminal and the terminal rules have been published

Kelluvan LNG-terminaalin sääntökokonaisuuden kuuleminen on käynnistynyt – kuulemisaikaa 11.11.2022 saakka

LNG-terminaalilaivan satamarakenteiden porapaalutustyöt saatu valmiiksi

LNG-terminaalilaivan sijoituspaikka Inkooseen varmistui

Tiedote melupäätöksestä poikkeamisesta

Capacity offered to the market participants after the commissioning of the floating LNG terminal

Gasgrid Finlandin ja Fortumin sopimusneuvottelut on saatu päätökseen – LNG-terminaalilaivahanke etenee suunnitellusti

LNG-terminaalialuksen satamarakenteiden sekä maakaasuputken rakennustöistä mahdollisesti meluhaittoja Joddbölen sataman alueelle

LNG-terminaalialuksen satamarakenteiden rakennus Inkoossa alkaa

Suomen ensimmäisen kelluvan LNG-terminaalin sijoituspaikaksi Fortumin Inkoon satama

Gasgrid Finland Oy ja Excelerate Energy, Inc. ovat sopineet LNG-terminaalilaivan vuokrauksesta – LNG-terminaalilaiva Exemplar tulee turvaamaan Suomen huoltovarmuutta palvellen samalla laajemmin myös Itämeren alueen tarpeita

Faktoja

  • LNG-terminaalilaiva on 291 metriä pitkä ja 43 metriä leveä.
  • Laivan on tilavuudeltaan noin 151 000 kuutiometriä ja vastaa täyteen lastattuna noin 68 000 tonnia LNG:ta, eli nesteytettyä maakaasua. Määrä tarkoittaa noin 1 050 GWh energiaa.
  • Laivan höyrystyskapasiteetti on 140 GWh/päivä ja jopa yli 40 TWh vuodessa ylittäen Suomen vuotuisen maakaasun käyttötarpeen, joka on historiassa ollut noin 25 TWh vuodessa.
  • Kelluva LNG-terminaalilaiva on käytännössä satamaan ankkuroitava terminaali, joka ankkuroidaan satamarakenteeseen, minkä jälkeen nesteytetty maakaasu höyrystetään laivassa uudelleen kaasuksi. Tämän jälkeen kaasu siirretään satamarakenteissa olevan yhdysputken kautta olemassa olevaan kaasuverkostoon.
  • Terminaalilaiva pyritään saamaan käyttöön ensi talveksi ja vaikka sen loppusijoituspaikka tulee olemaan Etelä-Suomessa, rakennetaan sekä Suomen että Viron rannikoille terminaalilaivalle sopivat uudet satamarakenteet. Jos rakennustyöt saadaan valmiiksi ensin Virossa, sijoitetaan terminaalilaiva sinne odottamaan Suomen satamarakenteiden valmistumista.
  • Käyttöönoton jälkeen LNG toimitetaan terminaalilaivaan erillisillä tankkereilla globaaleilta markkinoilta. Esimerkkejä tuottajamaista ovat Australia, Yhdysvallat, Malesia, Algeria, Norja ja Qatar. Yksi purkukerta kestää noin vuorokauden.
  • LNG-terminaalilaivahankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta 460 miljoona euroa 10 vuoden vuokrasopimuksella. Lisäksi tulee käytön volyymiin liittyviä kustannuksia.

Kuvamateriaalia

Katso video laivasta ylittämässä Panaman kanaalia vuonna 2021 täältä. Katso Excelerate Energyn esittelyvideo täältä

Kuvia kelluvasta LNG-terminaalilaiva Exemplarista. Lähde: Excelerate Energy, Inc. Mainitsethan lähteen jos julkaiset tai jaat kuvia.

Kuvia 20.5.2022 allekirjoitustilaisuudesta. Lähde: Julian Puumalainen, Valtioneuvoston kanslia. Mainitsethan lähteen jos julkaiset tai jaat kuvia.

Testaamme vikabanneria