Ajankohtaista / Kokkolan alueen vetykehitys kiihtyy – Gasgrid ja Flexens käynnistävät selvityksen vetyverkon kehittämisestä Kokkolassa ja kutsuvat alueen toimijat selvitystyöhön mukaan

Kokkolan alueen vetykehitys kiihtyy – Gasgrid ja Flexens käynnistävät selvityksen vetyverkon kehittämisestä Kokkolassa ja kutsuvat alueen toimijat selvitystyöhön mukaan

Projektikehitysyhtiö Flexens Oy suunnittelee kapasiteetiltaan Suomen suurimman vedyntuotantolaitoksen rakentamista. Gasgrid ja Flexens käynnistävät alueen vetyverkon kehitystyön ja kutsuvat alueen sidosryhmät sekä teolliset toimijat työhön mukaan. Alueen vetyverkon kehityksellä on konkreettinen yhteys myös kansallisen vetyverkon kehitykseen sekä Nordic Hydrogen Route Bothnian Bay (NHR) -hankkeeseen, joka on Gasgridin ja ruotsalaisen Nordion Energin yhteinen vedyn siirtoinfrastruktuurin kehityshanke.

NHR Bothnian Bay -hankkeella pyritään kehittämään Pohjanlahden ja Perämeren alueelle 1 000 km pitkä vedynsiirtoverkko sekä avoin vetymarkkina vuoteen 2030 mennessä. Gasgrid ja Flexens aikovat selvittää yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa, kuinka alueen vetyteollisuus voi tulevaisuudessa liittyä kansalliseen ja alueelliseen vetyverkkoon.

”Kokkolaan suunniteltu Suomen suurin vedyntuotantolaitoshanke on merkittävä ja konkreettinen askel kohti vetytalouden kehittämistä sekä kohti yhä kattavamman vedynsiirtoinfrastruktuurin kehittämistä. Vedyntuotantolaitos ja NHR-hanke voivat yhdessä vauhdittaa alueen vihreää teollistumista sekä vetytalouden kehittymistä myös Kokkolan talousaluetta laajemmin”, sanoo Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

Kokkolaan suunnitellun tuotantolaitoksen tuottamaa vetyä voidaan jatkossa kuljettaa ja varastoida alueelle kehittyvässä vedynsiirtoverkossa, jonka rakentamisessa Gasgridilla on keskeinen rooli. ”Näin syntyy edellytyksiä vedyn laajemmalle kaupankäynnille sekä vetyinfran ja -markkinan kehittymiselle. Kokkolan tuotantolaitoksen kaltaiset pioneerihankkeet edistävät myös vedynsiirtoinfrastruktuurin jatkokehitystä”, arvioi Sipilä.

Kokkolan laitoksen päätuotteeksi on suunniteltu vihreää vetyä ja ammoniakkia. Laitos vastaa osaltaan myös koko Euroopan energiantarpeeseen ja vahvistaa lannoitteiden tuotannon omavaraisuutta.

”Flexensin suunnittelema hanke tähtää korkean jalostusarvon vetytuotteisiin ja osoittaa kuinka alueen erinomaiset uusiutuvan energian resurssit ja alueen eteenpäin katsova teollisuus voivat kiihdyttää Suomen vetytalouden kehitystä konkreettisesti. Vetyverkko voi puolestaan edistää alueen investointiedellytyksiä”, kertoo Gasgridin yksikönpäällikkö Sara Kärki. ”Uskomme vedyntuotannon avaavan merkittäviä vienninedistämisen mahdollisuuksia ja houkuttelevan Suomeen uusia investointeja.”

”Markkinanäkymät vihreälle vedylle ja ammoniakille ovat erinomaiset. Pohjanlahden ja Perämeren alueelle rakentuvan Pohjoisen vetylahden, BotH2nian, on arvioitu voivan täyttää merkittävän määrän koko Euroopan energiantarpeesta vedyn muodossa. Myös Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa asetetusta kotimaisesta 1 000 megawatin tuotantokapasiteetista Kokkolan 300 megawatin kokoinen laitos täyttäisi jo kolmanneksen”, kertoo Flexens Oy:n toimitusjohtaja Berndt Schalin.

Gasgrid ja Flexens aikovat toteuttaa yhdessä Kokkolaan alueen muiden toimijoiden kanssa selvityksen paikallisen, ja sitä kautta myös alueellisen ja kansallisen vetyinfrastruktuurin kehittämisen tarpeista. ”Kutsumme yhdessä Flexensin kanssa Kokkolan alueelta vetytaloudesta kiinnostuneet toimijat mukaan selvitystyöhön”, sanoo Kärki.

Lisätietoja:
Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, puh. +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi 
Sara Kärki, yksikönpäällikkö, Gasgrid Finland Oy, puh. +358 40 158 1722, sara.karki@gasgrid.fi 

Lue lisää:
Lisätietoa Flexensin verkkosivuilla: https://flexens.com/news/

Flexens Oy Ab on hankekehittäjä ja sijoittaja, joka toteuttaa kriittisiä teknologioita täysin uusiutuvilla energialähteillä toimivien yhteiskuntien mahdollistamiseksi. Flexens perustettiin vuonna 2018 hyödyntämään osaamista, jota on luotu maailman johtavan RES-demoalustan Smart Energy Ålandin rakentamisessa.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria