Ajankohtaista / Merkittävä virstanpylväs Euroopan energiamarkkinoiden kehittämisessä – Kaasun siirtoverkonhaltijat ja johtavat uusiutuvan energian kehittäjät selvittävät mahdollisuutta kehittää merenalaista vetyinfrastruktuuria ja -markkinoita Itämeren alueella

Merkittävä virstanpylväs Euroopan energiamarkkinoiden kehittämisessä – Kaasun siirtoverkonhaltijat ja johtavat uusiutuvan energian kehittäjät selvittävät mahdollisuutta kehittää merenalaista vetyinfrastruktuuria ja -markkinoita Itämeren alueella

Johtavat infrastruktuuri- ja teollisuusyritykset Gasgrid Finland, Nordion Energi, OX2 ja Copenhagen Infrastructure Partners ottavat konkreettisia askelia toteuttaakseen 31 kaasuinfrastruktuuriyrityksen European Hydrogen Backbone -vision Itämeren alueella. Yhtiöt ovat sopineet tutkivansa mahdollisuutta kehittää Suomen, Ruotsin ja Keski-Euroopan yhdistävää laajamittaista offshore-vetyputki-infrastruktuuria vuoteen 2030 mennessä puhtaan ja kestävän vedyn tuottamiseksi Euroopan tarpeisiin.

Itämerta ympäröivissä maissa on merkittävä potentiaali vedyn tuotannolle ja käytölle sekä merituulivoiman ja vedyn tuotannon kehittämiselle. Itämeren alueella on erinomaiset olosuhteet maa- ja merituulivoiman tuotannolle. Infrastruktuuriin, uusiutuvaan energiaan ja vedyn tuotantoon tehtävillä strategisilla investoinneilla jopa 55 prosenttia REPowerEU-suunnitelmassa määritellystä EU:n sisäisestä puhtaan vedyn tavoitteesta voidaan tuottaa Itämeren alueella. Näin samanaikaisesti sekä tuetaan innovatiivisia fossiilisia päästöjä vähentäviä hankkeita kussakin maassa että autetaan EU:ta saavuttamaan yleiset tavoitteensa.

Energiatilanteeseen ja Venäjän aggressioon vastatakseen, kahdeksan Itämerta ympäröivän valtion pääministeriä ovat elokuussa 2022 allekirjoittaneet Marienborgin julistuksen. Julistukseen sisältyy korkean tason poliittinen sitoumus tutkia yhteisiä, rajat ylittäviä uusiutuvan energian hankkeita ja määrittää infrastruktuuritarpeita. Sen vuoksi maat asettivat Itämeren alueen merituulivoimalle yhteistavoitteiksi vähintään 19,6 GW vuoteen 2030 mennessä. Marienborgin julistuksessa tunnustetaan myös merkittävä merituulivoiman tuotantopotentiaali Itämeren alueella, jopa 93 GW.

European Hydrogen Backbone (EHB) aloitteen tavoitteena on nopeuttaa Euroopan irtautumista fossiilisista polttoaineista määrittelemällä tulevaisuuden vetyinfrastruktuurin rooli kilpailukykyisten, yleiseurooppalaisten uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn markkinoiden kehittämisessä. Vetyinfrastruktuurin kehittäminen on edellytys uusiutuvan vedyn markkinoiden luomiselle ja markkinoiden yhdentymiselle. Siksi suomalaiset ja ruotsalaiset kaasunsiirtoverkonhaltijat Gasgrid Finland ja Nordion Energi ovat yhdessä teollisuusyritysten OX2:n ja Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa käynnistäneet Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) -hankkeen.

BHC tulee yhdistämään Manner-Suomen ja Ruotsin Ahvenanmaahan ja Saksaan vuoteen 2030 mennessä. Offshore-hanke voidaan liittää myös alueen muihin energiasaariin, kuten Gotlantiin ja Bornholmiin Ruotsissa ja Tanskassa.

Baltic Sea Hydrogen Collector -hankkeen tavoitteena on vapauttaa merkittävä merituulivoimapotentiaali Perämeren ja Itämeren alueella, luoda kukoistavat vetymarkkinat ja yhdistää sekä kysyntä että tarjonta.

Hankkeella on ratkaiseva rooli tehokkaiden, yhdenmukaistettujen ja integroitujen vetymarkkinoiden luomisessa Eurooppaan. Se tarjoaa ratkaisuja vihreän vedyn keräämiseen, varastointiin ja kuljetukseen, markkinoiden yhdentymisen sekä energiajärjestelmän tasapainon ylläpitämiseen. Sen avulla alueen merituulivoimasta voidaan tehdä varma ja joustava energialähde, mikä lisää järjestelmän häiriönsietokykyä, energiaomavaraisuutta ja toimitusvarmuutta. Hanke tukee myös päästöjen vähentämistä kohteissa, joita on vaikea sähköistää suoraan ja vihreää teollistumista Pohjoismaissa, Baltiassa ja Keski-Euroopassa.

Luomalla varman reitin tuotannosta käyttöön BHC tarjoaa vihreän vedyn tuottajille ja käyttäjille luottamusta investoida uusiin vedyn arvoketjuihin ja osallistua vihreän vedyn kasvavan kysynnän tarjontaan Euroopassa.

Tiedotusvälineiden tiedustelut:

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Yhteys: Sara Kärki, Gasgrid Finland, yksikön päällikkö, strateginen analyysi ja TKI, sara.karki@gasgrid.fi, +358401581722

Nordion Energi on energiainfrastruktuuriin erikoistunut yhtiö, jolla on selkeä tavoite: olla mukana edistämässä siirtymistä sataprosenttisesti vihreään energiaan. Nordion Energi on Ruotsin kaasun siirtoverkko-operaattori, se omistaa ja ylläpitää maan suurinta kaasunjakeluverkkoa ja sillä on myös sähköverkkotoimintaa. Nordion Energi varmistaa asiakkaiden, kuten teollisuuden, kuntien, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten, kotitalouksien, jakeluasemien ja ravintoloiden energiansaannin turvallisella ja kestävällä tavalla. Lue lisää: www.nordionenergi.se

Yhteys: Saila Horttanainen, Nordion Energi AB, viestintäjohtaja, saila.horttanainen@nordionenergi.se, +46 70 622 76 06

OX2 kehittää, rakentaa ja myy maa- ja merituulipuistoja sekä aurinkovoimapuistoja. Lisäksi OX2 hallinnoi valmiita tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. OX2:n hankekehitysportfolio koostuu yhtiön itse käynnistämistä sekä muilta toimijoilta hankituista, eri vaiheissa olevista tuuli- ja aurinkovoimahankkeista. Yhtiö kehittää aktiivisesti myös muihin uusiutuvan energian teknologioihin, kuten vedyn tuotantoon ja energian varastointiin, perustuvia hankkeita. OX2 toimii Euroopassa yhdellätoista markkina-alueella: Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa. Vuonna 2021 liikevaihto oli noin 5 miljardia kruunua (n. 470 miljoonaa euroa). Yhtiöllä on 350 työntekijää ja sen pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa. OX2 listautui Tukholman pörssin päälistalle huhtikuussa 2022. www.ox2.com

Yhteys : Edvard Lind, OX2 AB, viestintä, press@ox2.com, +46(0)727271117

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP)

Vuonna 2012 perustettu Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) on nykyään maailman suurin omistautunut rahastonhoitaja uusiutuvan energian investoinneissa ja maailmanlaajuinen johtaja merituulivoiman alalla. CIP:n hallinnoimat rahastot keskittyvät investointeihin meri- ja maatuulivoimaan, aurinkosähköön, biomassaan ja jätesähköön, siirtoon ja jakeluun, reservikapasiteettiin ja varastointiin sekä Power-to-X:ään.

CIP hallinnoi kymmentä rahastoa ja on tähän mennessä kerännyt noin 19 miljardia euroa energiaan ja siihen liittyvään infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin yli 135 kansainväliseltä institutionaaliselta sijoittajalta. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmat nopeuttavat rooliaan globaalissa energiakäänteessä ja pyrkivät saamaan 100 miljardia euroa hallinnoitavaksi vihreän energian investointeihin vuoteen 2030 mennessä. CIP:llä on noin 300 työntekijää ja toimistoa Kööpenhaminassa, Lontoossa, Hampurissa, Utrechtissa, New Yorkissa, Tokiossa, Singaporessa, Soulissa ja Melbournessa. Lisätietoja on osoitteessa www.cip.dk   

Yhteys: Oliver Routhe Skov, VP, johtaja, mediasuhteet ja projektiviestintä, orsk@cisk.dk, +4530541227

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria