Ajankohtaista / Visiosta toimenpiteisiin – Kuusi osapuolta allekirjoitti yhteistyösopimuksen pohjoismaiden ja Itämeren alueen vetyinfrastruktuurin kehittämisestä

Visiosta toimenpiteisiin – Kuusi osapuolta allekirjoitti yhteistyösopimuksen pohjoismaiden ja Itämeren alueen vetyinfrastruktuurin kehittämisestä

EU:n jäsenmaat toteuttavat parhaillaan dynaamisia muutoksia, jotka liittyvät Euroopan talouden energiamurrokseen ja fossiilisista polttoaineista irtautumiseen. Vedyn odotetaan olevan yksi EU:n energiamurroksen keskeisistä ratkaisuista. Nyt kaasunsiirtoverkkojen haltijat tekevät yhteistyötä, jotta European Hydrogen Backbone (EHB)-visiosta tulisi totta. Joulukuun 14. päivänä 2022 kaasunsiirtoverkkojen haltijat kuudesta EU-maasta allekirjoittivat yhteistyösopimuksen rajat ylittävästä Pohjoismaiden ja Itämeren alueen vetykäytävä -hankkeesta.

Eurooppalaiset siirtoverkonhaltijat Gasgrid (Suomi), Elering (Viro), Conexus Baltic Grid (Latvia), Amber Grid (Liettua), GAZ-SYSTEM (Puola) ja ONTRAS (Saksa) ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Suomesta Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kautta Saksaan ulottuvan vedyn siirtoinfrastruktuurin kehittämisestä, jotta REPowerEU 2030 -suunnitelman tavoitteet voidaan saavuttaa. Siirtoverkonhaltijat ovat käynnistäneet Nordic-Baltic Hydrogen Corridor (Pohjoismaiden ja Itämeren alueen vetykäytävä) -hankkeen, joka tulee vahvistamaan alueen energiavarmuutta, vähentämään riippuvuutta fossiilisesta tuontienergiasta ja edistämään huomattavasti yhteiskunnan ja energiaintensiivisten teollisuudenalojen fossiilisista polttoaineista irtautumista vetykäytävän varrella. Hankkeella on myös suuri potentiaali edistää EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteita, kun nykyisestä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta tuotannosta ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä teollisuudessa sekä liikenne-, sähkö- ja lämmityssektorilla siirrytään uusiutuviin polttoaineisiin, kuten vihreään vetyyn.

Nordic-Baltic Hydrogen Corridor -hanke tukee energiahuollon monipuolistamista ja uusiutuvan energian nopeutettua käyttöönottoa, ja sen avulla on mahdollista päästä REPowerEU-suunnitelman tavoitteeseen, jonka mukaan EU:ssa tuotetaan 10 miljoonaa tonnia uusiutuvaa vetyä vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaiden ja Itämeren vetykäytävää pitkin voidaan kuljettaa Itämeren alueella tuotettua vihreää vetyä koko käytävän varrella sijaitseviin kulutuspisteisiin ja teollisuusklustereihin sekä Keski-Eurooppaan.

Vetyinfrastruktuurin kehittyessä edelleen Itämeren ympäristössä voidaan lisäksi luoda vahva vedyn markkina-alue, mikä mahdollistaa runsaasti saatavilla olevien ja kilpailukykyisten uusiutuvien energiaresurssien laajamittaisen hyödyntämisen.

Hanke tukee voimakkaasti EU:n vetystrategiaa ja REPowerEU-suunnitelmaa. Lisäksi Pohjoismaiden ja Itämeren alueen vetykäytävällä tuetaan useita alueellisia ja EU:n ilmastotavoitteita, kuten EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja Fit for 55-valmiuspakettia.

Hankkeen seuraavat askeleet

Koska hanke on monitahoinen, projektikumppanit ryhtyvät hankkeen toteuttamista ennakoiviin toimiin. Vuonna 2023 hankkeen kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa hankekumppanit toteuttavat esiselvityksen.

Esiselvityksen lopputulosten ja suositusten perusteella, tehdään päätös hankkeen jatkosta. Hankkeen on mahdollista edetä seuraaviin vaiheisiin: toteutussuunnittelu- ja lupavaihe, rakentaminen ja käyttöönotto.

Tiedotusvälineiden tiedustelut

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Yhteyshenkilö:
Sara Kärki, yksikön päällikkö, strateginen analyysi & TKI, Gasgrid Finland, sara.karki@gasgrid.fi, +358401581722

Elering on Viron sähkön- ja kaasunsiirtojärjestelmän haltija. Se hallinnoi 977 kilometrin pituista putkiverkostoa, johon kuuluu merenalainen yhdysputki Gasgrid Finlandin kanssa. Taatakseen toimitusvarmuuden kestävän toiminnan yhteiskunnan kriittisenä palveluna Elering ylläpitää ja kehittää sekä sähkön että kaasun sisäisiä siirtoverkkoja ja ulkoisia yhteyksiä. Eleringin toiminnot perustuvat avoimen energiamarkkinan periaatteeseen, ja se tiedostaa vastuunsa energiamarkkinan toiminnasta ja kaikkien energiamarkkinan toimijoiden tasapuolisesta kohtelusta.

Yhteyshenkilö:
Siim Iimre, tutkimus- ja kehityspäällikkö, Elering, siim.iimre@elering.ee

Conexus on Latvian ainoa luonnonkaasun siirto- ja varastointioperaattori. Sen kautta rekisteröidyt myyjät voivat käyttää Latvian luonnonkaasunsiirtojärjestelmää luonnonkaasun myymiseen Latviassa ja naapurimaissa, ja paikalliset ja ulkomaiset myyjät voivat ostaa siltä varastointipalveluita. Conexus hallinnoi yhteensä 1190 kilometrin pituista korkeapaineista siirtoputkistojärjestelmää, joka kattaa koko Latvian ja siirtää luonnonkaasua paikalliseen kaasunsiirtojärjestelmään neljänkymmenen paineensäätöaseman kautta. Lisäksi Conexus hallinnoi Inčukalns UGS:ia, joka on Baltian maiden ainoa toiminnassa oleva luonnonkaasun varasto. Sen aktiivinen kaasukapasiteetti on 24 TWh.

Yhteyshenkilö: Aleksejs Batrakovs, teknisen kehittämisen johtaja, kehitysosasto, Conexus, aleksejs.batrakovs@conexus.lv, +37128322622

Amber Grid on Liettuan kaasunsiirtojärjestelmän haltija. Yhtiö hallinnoi 2285 kilometriä korkeapaineisia kaasuputkistoja, kaasunjakeluasemia ja kahta kaasun kompressoriasemaa. Amber Gridin järjestelmä on yhteydessä neljän muun maan kaasunsiirtojärjestelmään ja Klaipėda LNG -terminaaliin. Liettuan pitkälle kehitetty kaasunsiirtojärjestelmä toimii kaasunsiirron alueellisena keskuksena etelässä Puolan suuntaan ja pohjoisessa Latvian suuntaan. Järjestelmämme yhdistää Baltian ja Suomen kaasunsiirtojärjestelmät EU:n järjestelmään ja kaasumarkkinoihin. Amber Grid pyrkii kohti kaasusektoriin hiilineutraaliustavoitteita ja tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia ja edellytyksiä, joiden avulla Liettuan kaasunsiirtojärjestelmä voidaan muuntaa soveltuvaksi vihreän kaasun, vety mukaan lukien, kuljettamiseen.

Yhteyshenkilö: Laura Šebekienė, viestintäjohtaja, Amber Grid, l.sebekiene@ambergrid.lt, +37069961246

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM S.A.) on Puolan virallinen siirtoverkonhaltija ja osakeyhtiö, jonka ainoa osakkeenomistaja on valtio. Se omistaa Puolan korkeapaineisen kaasunsiirtoverkon, operoi sitä ja vastaa sen kehittämisestä ja ylläpidosta. GAZ-SYSTEM S.A. on myös Jamalin kaasuputken (TGPS) Puolan osuuden virallinen, riippumaton haltija.

Yhteyshenkilö: Rva Iwona Dominiak, tiedottaja, GAZ-SYSTEM, iwona.dominiak@gaz-system.pl, puh. +48227670895; matkapuhelin +48502200081

ONTRAS Gastransport operoi itäisen Saksan 7700 kilometriä pitkää kaasunsiirtojärjestelmää ja on vastuussa kaasumaisen energian luotettavasta ja tehokkaasta kuljettamisesta niin tänä päivänä kuin tulevaisuudessa. Vaikutamme aktiivisesti tulevaisuuden energiamarkkinaan, esitämme ideoita ja kehitämme kestäviä ratkaisuja infrastruktuuriimme. Työmme perustuu luotettavaan teknologiaan, monen vuoden kokemukseen ja omistautuneeseen tiimiin, joka on tärkein etuumme. Kaasuinfrastruktuurimme on yhteensopiva uusiutuvien kaasujen kanssa ja tukee siten erilaisia vedyn käyttötapauksia, kuten materiaalisovelluksia, liikkuvuutta ja lämpöä. Suunnittelemme ja toteutamme useita projekteja yhdessä kumppaniyritysten kanssa tehdäksemme infrastruktuuristamme uusiutuvan kaasun jakeluun soveltuvan. Lue lisää www.ontras.com.

Yhteyshenkilö: René Döring, neuvonantaja, omaisuuden kehitys/simulointi, ONTRAS Gastransport, rene.doering@ontras.com, +49341271112771

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria