Aktuellt / Gasmarknaden i Finland öppnades och Gasgrid Finland Oy har inlett sin verksamhet

Gasmarknaden i Finland öppnades och Gasgrid Finland Oy har inlett sin verksamhet

Gasmarknaden i Finland har öppnats för konkurrens och Gasgrid Finland inledde sin verksamhet 1.1.2020. Gasförsäljningen och överföringsnätet är separerade. Gasgrid Finland åtskildes från statens energibolag Gasum Oy och har systemansvaret för hela gasöverföringsnätet i Finland.

En rörgasmarknad som är öppen för konkurrens baseras på naturgasmarknadslagen som trädde i kraft 2018 och som föreskriver att gasöverföring och energiförsäljning ska vara separerade. Import och partiförsäljning av gas är nu möjligt för alla aktörer som registrerat sig som parter på marknaden. Den öppna gasmarknaden i Finland intresserar såväl inhemska som internationella aktörer.

Det Finländska gasöverföringsnätet har förses med gas som bekant från Ryssland och dessutom kan gas överföras mellan Finland och Estland via gasröret Balticconnector, som fungerar i två riktningar. Utöver dessa matas även biogas in i nätet.

”Som ny överföringsnätsoperatör värnar vi om den funktionssäkerhet och pålitlighet som vi ärvt av Gasum. Den öppnade konkurrensen gynnar de finländska gasanvändarna. Nu kan gas importeras till Finland även från Baltikum utan någon separat gränsöverföringsavgift och de gasrörsprojekt som under de närmaste åren blir färdiga mellan bl.a. Litauen och Polen ansluter oss helt till den europeiska gasinfrastrukturen. Gasen är också en del av Green Deal, dvs. Europeiska kommissionens nya miljöprogram, eftersom den är ett kostnadseffektivt sätt för att minska koldioxidutsläpp”, berättar Olli Sipilä, verkställande direktör på Gasgrid Finland.

Gas är ett viktigt råmaterial och bränsle för industrin i Finland. Största delen av hushållskunderna påverkas inte av att gasmarknaden öppnats, eftersom förutsättningen för byte av gasförsäljare är att man har en mätare som dagligen fjärravläses.

Finansministeriet har ansvaret för ägarstyrningen av Gasgrid Finland.

Ytterligare information:

Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy

+358 40 589 4686

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern