Työmaatiedotteet

Tiedote melupäätöksestä poikkeamisesta

Kelluvan LNG-terminaalin satamarakenteiden rakentamiseen liittyvät paalutustyöt ovat viivästyneet arviolta viikon suunnitellusta tavoiteaikataulusta. Paalutustöitä on esitetty jatkettavaksi viikoilla 40 ja 41

Gasgrid suorittaa puunhakkuita Inkoossa

LNG-terminaalilaivan yhteyteen rakennettavaa maakaasuyhdyslinjaa varten tehdään puun poistoa Inkoossa 18.-29.7.2022 kaasun siirtoverkostoon kuuluvan Inkoon kompressoriaseman ja Rudus Oy:n louhinta- ja

Testaamme vikabanneria