Työmaatiedotteet

Pölansin venttiiliaseman muutostyöt alkavat

Pölansin venttiiliasemalla tehdään rakennustöitä joulukuun 2022 ja helmikuun 2023 välisenä aikana. Rakennustyöt liittyvät kaasun siirtoverkoston kehitystyöhön. Lähtökohtaisesti rakennustyöt eivät aiheuta

Tiedote melupäätöksestä poikkeamisesta

Kelluvan LNG-terminaalin satamarakenteiden rakentamiseen liittyvät paalutustyöt ovat viivästyneet arviolta viikon suunnitellusta tavoiteaikataulusta. Paalutustöitä on esitetty jatkettavaksi viikoilla 40 ja 41

Gasgrid suorittaa puunhakkuita Inkoossa

LNG-terminaalilaivan yhteyteen rakennettavaa maakaasuyhdyslinjaa varten tehdään puun poistoa Inkoossa 18.-29.7.2022 kaasun siirtoverkostoon kuuluvan Inkoon kompressoriaseman ja Rudus Oy:n louhinta- ja

Testaamme vikabanneria