Aktuellt / Gasgrid Finland Oy och Excelerate Energy, Inc. har kommit överens om att hyra en flytande LNG-terminal – terminalfartyget Exemplar kommer säkerställa Finlands försörjningstrygghet samtidigt som det tillgodoser generella behov i Östersjöregionen

Gasgrid Finland Oy och Excelerate Energy, Inc. har kommit överens om att hyra en flytande LNG-terminal – terminalfartyget Exemplar kommer säkerställa Finlands försörjningstrygghet samtidigt som det tillgodoser generella behov i Östersjöregionen

Idag den 20 maj 2022 har Gasgrid Finland Oy och Excelerate Energy, Inc. undertecknat ett avtal gällande uthyrning av ett flytande LNG-terminalfartyg under 10 år. Projektet innebär att Finland och Estland nu gör sig oberoende från ryska gasledningar.

Gasgrid Finland Oy och Excelerate Energy, Inc. har tecknat ett hyresavtal för ett LNG-terminalfartyg som ska stationeras vid Finlands södra kust. Fartygets lagrings- och tillgångskapacitet är tillräcklig för både Finlands och Estlands gasbehov. Fartyget lastas med LNG cirka 2–3 gånger i månaden. Med det nuvarande läget i omvärlden är projektet absolut nödvändigt och väldigt brådskande.

”Vi är väldigt glada över att vi kunde komma överens så pass snabbt och vill tacka alla väldigt professionella inblandade i processen. Framgången för projektet kommer även fortsättningsvis kräva ett sömlöst samarbete mellan olika aktörer, men nu går allt som planerat. Att hyra ett LNG-terminalfartyg är oerhört viktigt för försörjningstryggheten, eftersom det säkrar gasförsörjningen vid eventuella störningar i både Finland och Estland. Samtidigt finns det ett större behov av terminalen i hela Östersjöregionen och intresset för projektet har varit stort”, säger Olli Sipilä, vd för Gasgrid Finland Oy.

Finland har ingen egen produktion eller reserv av naturgas och är därför beroende av import. Naturgas står för cirka fem procent av Finlands totala energiförbrukning och används främst i industriprocesser, tunga transporter samt produktion av el och värme. Men terminalfartyget säkrar inte bara Finlands gasförsörjning för industrin utan även som hushållen och är därför ett viktigt projekt för hela landet.

“Den flytande LNG-terminalen är väldigt viktig för att säkra gasförsörjningen till vår industri. Lika viktigt är det att snabbt förflytta konstruktionen och få licensieringen klar så fartyget kan komma på plats vid den finska kusten nästa vinter. Jag vill tacka de inblandade företagen för deras snabba arbete och givande samarbete”, säger Finlands näringsminister Mika Lintilä.

Hamnstrukturer ska byggas för LNG-terminalen

Terminalfartyget är en terminal som ligger förankrad i en hamn, där flytande naturgas återförångas till gas och matas in i Gasgrid Finlands gasöverföringsnät. Målet är att göra terminalfartyget tillgängligt nästa vinter, och trots att den slutliga platsen kommer vara i södra Finland kommer nya hamnstrukturer lämpliga för terminalfartyget att byggas både vid Finlands och Estlands kuster. Om byggnadsarbetet först blir färdigställt i Estland kommer terminalfartyget att placeras där tills de finska hamnstrukturerna är färdigställda. De slutgiltiga platserna för fartyget kommer att specificeras i maj 2022.

”Vi har lanserat flertalet åtgärder för att förbättra försörjningstryggheten, inklusive naturgas. Den flytande LNG-terminalen gör att vi kan vara oberoende av rysk gas. Jag förväntar mig snabba åtgärder från alla parter för att kunna slutföra detta projekt”, säger Annika Saarikko, Finlands finansminister.

LNG-terminalfartyget som kommer till Finland är 291 meter långt och 43 meter brett. Det har en volym på cirka 151 000 kubikmeter och motsvarar cirka 68 000 ton LNG eller flytande naturgas när den är fullt lastad. Denna mängd innebär cirka 1 050 GWh energi. LNG levereras till terminalen genom tankfartyg från den globala marknaden och tankfartygen beräknas besöka terminalen 2-3 gånger i månaden. Omlastning av fartyget tar alltid ungefär en dag.

Projektplanen kommer att fastställas i juni. Den totala kostnaden för LNG-terminalfartygsprojektet med det 10-åriga hyresavtalet beräknas uppgå till 460 miljoner euro, därtill finns separata kostnader beroende på användningsvolym.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Olli Sipilä, VD, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Esa Hallivuori, chef över enheten för gasmarknad, Gasgrid Finland Oy, +358 40 581 5027, esa.hallivuori@gasgrid.fi

Mediakontakter: Engela Gyldén, Gasgrid Finland Oy, +358 45 885 1008, engela.gylden@gasgrid.fi

 

Investerarkontakter, Excelerate Energy: Craig Hicks, craig.hicks@excelerateenergy.com
Mediakontakter, Excelerate Energy: Stephen Pettibone / Frances Jeter, Sard Verbinnen & Co, Excelerate-SVC@sardverb.com eller media@excelerateenergy.com

Mer information och bilder finns på Gasgrids hemsida.


Excelerate Energy, Inc.
är ett USA-baserat LNG-företag baserat i Texas. Excelerate, grundat av George B. Kaiser 2003, förändrar hur världen använder renare energiformer genom att tillhandahålla integrerade tjänster i LNG-värdekedjan med målet att leverera snabbt till marknaden och pålitliga LNG-lösningar till kunderna. Excelerate erbjuder ett komplett utbud av flexibla återförgasningstjänster från FSRU till infrastrukturutveckling och LNG-försörjning. Excelerate har kontor i Abu Dhabi, Antwerpen, Boston, Buenos Aires, Chattogram, Dhaka, Doha, Dubai, Manila, Rio de Janeiro, Singapore och Washington.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern